På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Att jobba inom kommunens skolor

Som nyanställd inom skolan i Ludvika är du aldrig ensam. Tvärtom, vi erbjuder ett omfattande mentorskap.

Mentorer och adepter har regelbundna träffar, där man diskuterar situationer och erfarenheter. Det är högt i tak och skratt blandas med allvar.

Här finns en folder om introduktionsperiod och mentorskap i Ludvika kommunPDF.

Inom Ludvikas skolor är vi övertygade om att vi är starkast när vi arbetar tillsammans. Därför är vår satsning på kollegialt lärande mycket viktig. Alla ska känna att de får ett stöd av kollegor och chefer när de jobbar hos oss.

IT i fokus

För oss är det naturligt med ett fokus på IT och digital kompetens. För blivande vuxna i ett modernt samhälle är det så klart en hörnsten.

Vår satsning innebär att elever i årskurs 4-9 får en personlig Chromebook. Rätt använda kan IT-baserade lösningar ge mängder av pedagogiska möjligheter, öka motivationen och ge återkoppling om vilka områden eleverna behöver arbeta extra med.

Stort engagemang

Det finns gott om engagerade lärare – och elever – inom Ludvika kommuns skolor. Naturvetenskapliga föreningen på Kyrkskolan är ett gott exempel på detta.

Där träffas elever i årskurs 7-9 för att på sin fritid lära sig mer om teknik och fysik. Teoretiska kunskaper omsätts i praktiska övningar och experiment. Den som besökt ett sådant tillfälle kan verkligen se att inspirationen flödar.

Friskare personal

Under 2016 och 2017 har vår personal blivit mer och mer frisk. Vi tror att det hör ihop med våra medvetna satsningar, dels på avlastande tjänster som gör att lärarna kan ägna sin tid åt sitt huvuduppdrag – undervisning, dels på regelbundna hälsokontroller för tillsvidareanställd personal.

I Ludvika har vi en ekonomi i balans som gör att vi med tillförsikt ser fram emot att inte behöva kompromissa om skolans resurser. Vi har goda förutsättningar att bedriva ett gott utvecklingsarbete med målet att alla elever får goda resultat och har en trygg och trivsam skolgång.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-23

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 18/07 05:02:22