På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

EVI – En Väg In

EVI-teamet är öppet för alla mellan 16 och 65 år som är folkbokförda i Ludvika kommun och i behov av samordnat stöd från flera myndigheter för att komma närmare egen försörjning.

EVI-teamet är ett komplement till varje enskild myndighet. I EVI samarbetar myndigheter för att slussa deltagare vidare till rätt stödinsats i samhället med personal från:

  • Försäkringskassan
  • Arbetsförmedlingen
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Individ- och familjeomsorgen

Primärvården och öppenvårdspsykiatrin är regelbundet förstärkta resurser i teamet.
För att få hjälp hos EVI har du behov av stöd från minst två myndigheter och en
vilja att förändra din situation. Det behövs ingen remiss för att komma till EVI-teamet. Du kan själv söka dig till teamet, eller få hjälp av någon anhörig att komma i kontakt med EVI. En handläggare från någon av myndigheterna kan också hjälpa dig att få komma till EVI-teamet. Även handläggare inom en myndighet kan kontakta EVI-teamet för att få råd i sitt arbete.

EVI-teamet är resursexperter på de egna verksamheterna samt har god kännedom om andra viktiga funktioner inom kommunen och hos andra aktörer. EVI-teamet fungerar rådgivande för både dig som individ och för handläggare från de olika verksamheterna.

Är du i behov av en träff med EVI-teamet?

EVI-teamet finns oftast på plats i lokalerna ovanpå Resecentrum på tisdagar och onsdagar klockan 13.00–16.00 om du vill boka in ett möte. Är EVI-teamet inte på plats kan du fylla i en blankett för anmälan att du vill träffa EVI-teamet. Blanketten finns att hämta på Arbetsmarknadsenheten på Folkets Hus, 1 trappa eller skriv ut blanketten: ludvika.se/evianmalan.

Hur går ett möte till?

Vid ditt första besök kommer du att få träffa ett par personer som arbetar i teamet och tillsammans med dig samtalar vi kring din situation.

Efter ditt besök gör teamet en sammanfattning av vad som diskuterats och tittar på möjliga förslag för dig att gå vidare med.

Oftast bokar vi en andra träff med dig för att du ska kunna vara delaktig i det som teamet diskuterat. Du är aldrig tvungen att gå vidare med det som föreslås.

För att personalen i teamet ska kunna ge dig så bra stöd och information som möjligt behöver du godkänna att de tar fram relevanta uppgifter om dig genom ett samtycke. Det finns en blankett för samtycke som du kan fylla i innan mötet eller under mötet. Personalen i teamet har tystnadsplikt.

För frågor kan du ringa till oss:

Linda Andersson, koordinator
Arbetsmarknadsenheten, 0240-56 54 69

Tommy Berglund, arbetsmarknadschef
Arbetsmarknadsenheten, 0240-56 54 61

Det går också bra att mejla om du vill att vi tar kontakt med dig på: evi@ludvika.se.


Sidan senast uppdaterad: 2019-04-29

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 26/08 02:26:04