På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Ekonomiskt stöd och bidrag

Det finns olika former av ekonomiska stöd att söka för dig som företagare.
Som enskilt företag kan du söka regionalpolitiska medel eller stöd och bidrag för landsbygdsutveckling, vad du har rätt att söka beror på var ditt företag har sin marknad, se mer under företagsstöd nedan.
Du har också möjlighet att söka olika sorters projektstöd, förutsättningen är då att ditt företag samverkar med andra i utvecklingen, mer om det kan du läsa under projektstöd nedan.

Företagsstöd

  • Företag med nationell eller internationell marknad. Företag som har en nationell eller internationell marknad kan få stöd från länsstyrelsens regionalpolitiska medel och ansöker på särskild blankett från länsstyrelsen. På  Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida, www.w.lst.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under näringsliv hittar du mer information .
  • Företag med lokal marknad. Företag som marknadsför sig i huvudsak inom Dalarna och omnejd kan få stöd från Sveriges landsbygdsprogram och ansökan görs på Jordbruksverkets blankett om företagsstöd. På  Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida, www.w.lst.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. under landsbygdsutveckling, stöd och bidrag hittar du mer information. Där finns också mer information om företagsstöd till jordbruks- trädgårds- och skogsföretag.

Projektstöd

Kan beviljas när nyttan av stödet når flera än den eller dem som söker.  Det finns tre olika sorters projektstöd:

Projekt av länsövergripande karaktär söks i första hand från länsstyrelsen.

Mer information hittar du på Länsstyrelsen i Dalarnas hemsida, www.w.lst.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Välj verksamhet "landsbygdsutveckling" och gå sedan vidare till "stöd och bidrag".             

Strukturfonderna finansierar större, övergripande utvecklingsprojekt

Regionala fondens mål är att utveckla innovativa miljöer och främja tillväxt.
Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida,  www.tillvaxtverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Välj "program för tillväxt", gå till "EU-program" och under programområden väljer du "Norra Mellansverige".

Socialfondens mål är att stärka individens ställning i arbetslivet.  

Mer information hittar du på Svenska ESF-rådets hemsida,  www.esf.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Välj "Våra program" och därefter, "Socialfonden".

Interreg arbetar för gränsöverskridande samarbete mellan olika regioner i EU.

Mer information hittar du på Tillväxtverkets hemsida,  www.tillvaxtverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Välj "EU-program" och därefter i högra menyn, välj "Andra EU-program". 

Om du har frågor om vilket stöd till företag kan få så är du välkommen att kontakta oss på näringslivsenheten, se våra kontaktuppgifter uppe till höger på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-24

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Näringslivschef

Erik Odens
0240-862 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:46:38