På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Du är här:

Samarbetspartners

Näringslivsenheten samarbetar med en rad olika partners.  Nedan följer ett antal länkar till dessa:

ALMI Företagspartner

ALMI Företagspartner ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 19 dotterbolag. Dessa ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av regionala ägare såsom landsting, regionförbund och andra regionala ägare. Den operativa verksamheten bedrivs i de regionala bolagen.  Verksamheten är organiserad i tre affärsområden som utgår från kundbehoven: -Innovation, Nyföretagande och Etablerade företag. Inom de här områdena erbjuds framför allt två tjänster - finansiering och rådgivning.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är Sveriges största förmedlare av arbete och att så effektivt som möjligt föra samman dem som söker personal med dem som söker jobb.

Tillväxtverket med programkontor bland annat i Gävle (Norra Mellansverige, EU-program)

Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterhar programkontor i bland annat Gävle (Norra Mellansverige, EU-program).Tillväxtverket  arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftig näringsliv i alla delar av landet. Tillväxtverket har elva kontor på nio orter. Åtta av dessa är programkontor, som ansvarar för myndighetens uppdrag kopplat till de regionala strukturfondsprogrammen.

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Högskolan Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster har många olika program och kurser. Många av dem kan läsas på distans.

Länsstyrelsen Dalarna

Länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en statlig myndighet som finns i varje län och är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan, och regering, riksdag och centrala verk å andra sidan.

Länsstyrelsens verksamhet spänner över hela samhällsområdet. Här finns bred kompetens inom en rad ämnesområden.

Näringslivsenhetens medarbetare kan hjälpa till i frågor som rör:
- företagsstöd
- landsbygdsutveckling
- internationella frågor
- uppföljning, utvärdering, analys och rekvisitioner
- designcheck och check för energieffektivisering

NyföretagarCentrum Ludvika Smedjebacken

NyföretagarCentrum Ludvika Smedjebacken,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster personlig, konfidentiell och kostnadsfri rådgivning i Starta Eget-frågor

Region Dalarna

Region Dalarnlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönstera är ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar. Region Dalarna verkar som s.k. kommunalt samverkansorgan med ansvar för en del statliga uppgifter som tidigare legat på länsstyrelsen. Region Dalarna ansvarar även för intressebevakning för och viss service till primärkommunerna.

Falun Borlänge-regionen AB

Falun Borlänge-regionen ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett fristående aktiebolag som driver frågor på eget initiativ och på uppdrag av ägarkommunerna. Bolagets verksamhet syftar till att bidra till att utveckla det regionala näringslivet och Falun Borlänge-regionens attraktionskraft.

Falun Borlänge-regionen AB bildades 2003 (under namnet Utvecklingsbolaget MittDAlarna AB), för att driva utvecklingen framåt, av kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika och Säter.

Stockholm Business Alliance

Stockholm Business Alliance länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterär ett samarbete mellan närmare 50 kommuner för näringslivsutveckling i regionen.

Invest in Dalarna Agency, ALM

invest in Dalarna Agencylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hjälper utländska investerare att etablera sig I Dalarna. Företag som planerar att etablera eller investera i Dalarna kan kostnadsfritt få information och assistans från Invest in Dalarna Agency med dess regionala och internationella nätverk.

Coompanion Dalarna

Coompanion Dalarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är experter på ekonomisk förening och kooperativt företagande. De kan stötta med information, rådgivning och utbildning utifrån behoven - från idé till företag.

Ung Företagsamhet

Ung Företagsamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en organisation som tillhandahåller utbildningskoncept för skolan. I dagsläget tre koncept: UF-företagande, Se Möjligheterna och Vårt Samhälle. UF-företagande är för gymnasieelever mellan 16 och 20 år.

UF-ungdomarna får stöd och hjälp av lärare  och rådgivare från näringslivet. Under ett läsår får elevarna starta, driva och avveckla ett UF-företag.

Power Circle

Power Circlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster sammanför aktörer från näringslivet, forsknings- och utvecklingsområdet, den akademiska världen och myndigheter. Den globala energiomställningen ställer många konventionella begrepp på huvudet. För att säkerställa en hållbar utveckling och skapa industriella framgångslösningar är det av yttersta vikt att hitta nya affärsupplägg och arbeta med innovativa lösningar. Tillsammans med våra medlemmar gör vi detta genom att vaska fram guldägg, attrahera riskkapital, stimulera spjutspetsprojekt och verka för att öka attraktionen för de tekniska lösningarna.

Ägarskiftescentrum

Har du fundering på att sälja ditt företag eller överlåta det till dina barn eller en anställd? Då ska du kontakta Ägarskiftescentrum! Vi är specialiserade på generationsskifte i familjeföretag och har även erfarenhet av att hjälpa företagare som vill sälja till andra än familjen.
www.agarskiftescentrum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvenska handelskammarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en näringslivsorganisation som företräder näringslivet i regionala utvecklingsfrågor, handels- och tullfrågor, konkurrenslagstiftning, EU-finansiering etc.

Västerbergslagens Utbildningscentrum, VBU

VBUlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett kommunalförbund mellan Ludvika och Smedjebackens kommuner som bildades 1994. VBU erbjuder gymnasie- och vuxenutbildning inom ett antal program och finns i Ludvika, Grängesberg och Smedjebacken.

Väsman Invest AB

Väsman Invest Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterB är ett lokalt investmentbolag som ägs av Ludvikafonden där ABB och Ludvika kommun är huvudmän. I fondens styrelse ingår ledamöter som företräder ABB och Ludvika kommun.

Samarkand2015

Samarkand2015länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är ett regionalt utvecklingsbolag med verksamhet inom Ludvika och Smedjebackens kommuner. Samarkand 2015 arbetar med att attraahera och behålla kvalificerad arbetskraft till och inom regionen.

Unika Ludvika

Unika Ludvikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en ekonomisk förening med syfte att stärka Ludvikas handel. Medlemmar är företag, fastighetsägare och Ludvika kommun.

Företagarna Ludvikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lokalavdelning av riksorganisationen Företagarna.

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-24

Kontakta oss
Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Näringslivschef

Erik Odens
0240-862 52

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SPC3N2.sitevision-cloud.net · 20/07 19:52:58