På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Buller

För industrier och liknande verksamhet tillämpas Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller.
Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller
TiderDag 7:00-18:00Kväll 18:00-22:00Natt 22:00-7:00
Ny verksamhet50 dBA45 dBA40 dBA
Befintlig verksamhet55 dBA50 dBA45 dBA

För vissa tillfälliga verksamheter som byggnationer och rivningsarbeten kan högre riktvärden komma att tillämpas.

Samtliga ljudnivåer enligt ovan är i dBA Leq. Det betyder att det är en ekvivalent eller genomsnittlig ljudnivå över en tidsperiod. För att mäta sådant buller krävs ett mätinstrument som kan räkna fram en genomsnittlig ljudnivå. Vid en jämn ljudnivå, till exempel fläktbuller, kan man få ett ungefärligt mått med ett direktvisande instrument.

Bullernivån finns fastlagda i tillståndsbeslut för vissa större verksamheter. Då tillämpas dessa nivåer vid tiilsyn. I andra fall är det Naturvårdsverkets riktlinjer som samhällsbyggnadsförvaltningen tillämpar vid tillsyn.

För de som bedriver verksamhet gäller att de ska ha kontroll om de störningar som verksamheten ger.

För allmänheten innebär dessa riktlinjer eller beslutade gränsvärden ett skydd mot alltför höga ljudnivåer från industriverksamheter och liknande. De som känner sig störda av buller kan framföra klagomål och synpunkter eller frågor till samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde miljö och bygg.

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:43:32