På ludvika.se använder vi cookies för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Läs mer om hur du kan hantera cookies.

Rivningslov

Rivningslov kan krävas för att få riva en byggnad eller del av en byggnad.

Tillståndsgivare

Myndighetsnämnden miljö och bygg i Ludvika kommun prövar skriftliga ansökningar om rivningslov.

Tillståndet avser

Rivningslov krävs för rivning av byggnader eller delar av byggnader om aktuell fastighet ligger inom område med detaljplan eller i vissa fall med områdesbestämmelser. Generellt behövs dock inget rivningslov för åtgärder som får uppföras utan bygglov. Vissa åtgärder kräver även andra tillstånd innan anmälningspliktiga åtgärder får påbörjas.

Så ansöker Ni

Blankett för ansökan om rivningslov finns på samhällsbyggnadsförvaltningen och www.verksamt.se länk till annan webbplats. Behovet av handlingar till ansökan om rivningslov varierar men är generellt ansökningsblankett, situationsplan, fackmannamässiga ritningar eller bilder över fasaderna och planlösning.

Kontakt och mer information

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Verksamhetsområde miljö och bygg
Carlavägen 24
771 82 Ludvika
Telefon: 0240-860 00
Fax: 0240-810 26
E-post: samhallsbyggnad@ludvika.se

Avgift för rivningslov

Ludvika kommun tar ut avgift för beslut om rivningslov, enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa, och beror på olika parametrar enligt följande princip.

Avgift = G x n x OF x F (Grundbelopp x Justerings faktor x Objektsfaktor x Åtgärdsfaktor) Exempel på avgift: 35 x 1 x 5 x 11 = 1900 SEK

Relaterad information

Sidan senast uppdaterad: 2018-01-19

Kontakta oss

Telefon: 0240-860 00
Öppettider: 7:30-12:00, 13:00-16:15

Besöksadress
Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika

Ludvika kommun, 771 82 Ludvika

Telefon: 0240-860 00
SSC3N2.sitevision-cloud.net · 15/09 07:46:10