Nyhet

  Kort från social- och utbildningsnämnden

  Social- och utbildningsförvaltningen ska genomföra besparingar närmare 7,2 miljoner kronor. Det beslutade social- och utbildningsnämnden under onsdagen.

  Åtgärdernas syfte är att uppnå en budget i balans. Den största delen av summan beror på reducerade hyreskostnader från samhällsbyggnadsförvaltningen, om 4,8 miljoner kronor.

  Budgetuppföljningen för juli visar på området Utbildning ett överskott om 800 000 kronor, men på Social välfärd ett underskott om 37,7 miljoner kronor.

  Åtgärdsplan

  Samtidigt redovisades Social välfärds åtgärdsplan, som anger en prognos på uteblivna kostnader (i vardagligt tal besparingar) motsvarande närmare fem miljoner kronor.

  Läs mer om dessa ärenden i nämndhandlingarna för , Social- och utbildningsnämnden 2019-09-04PDF

  Nämnden beslutade också om grundbeloppen för Olympicaskolan. Enligt skollagen ska hemkommunen lämna bidrag för varje elev vid grundskola och fritidshem med enskild huvudman – alltså friskola.

  Andel förskollärare

  Personalbemanningen inom förskolan visar att 34 procent av andelen tillsatta tjänster utgörs av legitimerade förskollärare, medan målet är 66 procent. Totalt antal personer (årsarbetare) är 290 och antalet barn i augusti var 1 386.

  Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att höja förskollärartätheten.

  Personalbemanningen inom skolan visar att det totala antalet lärare är 210 och att 81 procent har pedagogisk högskoleutbildning.

  Rapport om förskolekö

  Förskolekön visade den 13 augusti att 79 barn står i kö, men att ingen av de köande har väntat på skäligt erbjudande mer än de lagstadgade fyra månaderna.

  Nämnden fick också en rapport om meritvärdet i kommunens grundskolor. Det ser preliminärt ut att hamna på samma nivå som i fjol för årskurs 9, vilket är cirka 212,5 poäng. Glädjande är att meritvärdet för varje enskild årskull per skola i de allra flesta fall förändras i positiv riktning.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 12 sep 2019

  Uppdaterad: 16 sep 2019

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.