Nyhet

  Delårsrapporten visar ett underskott

  För helåret 2019 väntas Ludvika kommun inte uppfylla det lagstadgade kravet på ett ekonomiskt nollresultat. Det innebär i så fall att kommunen måste återställa underskottet inom tre år.

  Kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen avhandlade bland annat delårsrapporten för perioden januari-augusti 2019.

  För att förstå den måste man se den med två olika glasögon.

  Budget i balans

  Å ena sidan finns det ett krav på en budget i balans. Det omfattar alla kommuner. Tumregeln är att en kommun inte ska bedriva mer verksamhet än vad som täcks av de löpande intäkterna.

  Med dessa glasögon på, visar prognosen i delårsrapporten ett underskott för Ludvika kommun. Det beror främst på att nämnderna förväntas förbruka mer än vad de har blivit tilldelade för den löpande verksamheten.

  Reavinster

  Å andra sidan finns det i delårsrapportens resultaträkning andra poster, som delvis väger upp för detta. Det är framför allt några engångsbelopp i form av reavinster, främst en aktieöverlåtelse till det nybildade koncernbolaget Ludvika Kommun Stadshus AB.

  Med dessa glasögon på, visar prognosen i delårsrapporten ett överskott.

  Enligt lag ska kommunens resultat rensas från sådana poster som inte härrör från den egentliga verksamheten, till exempel sådana reavinster. Det beror på att alla kommuner ska ha en långsiktigt hållbar ekonomi.

  Överskott och underskott

  Sammanfattningsvis säger alltså prognosen att det blir ett överskott på 10,2 procent, eller 171 miljoner kronor. Men utan dessa poster medräknade, visar prognosen i stället ett underskott om 2 miljoner kronor.

  Det kan jämföras med fullmäktiges finansiella mål, som säger att kommunen i år ska uppnå ett överskott på 32,9 miljoner kronor. Det motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

  Underskottet ska enligt lag återställas inom tre år.

  Hela delårsrapporten finns att läsa i handlingarna till kommunstyrelsenPDF.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 23 okt 2019

  Uppdaterad: 23 okt 2019

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.