Nyhet

  Budget 2020 – så fördelas pengarna

  Budgeten för 2020 innehåller satsningar på bland annat föreningsbidrag, elevhälsa och extra underhåll av vägar.

  Budgeten för 2020 beslutades under måndagens kommunfullmäktige. Budgeten är kommunens ekonomiska plan.

  Skatteintäkterna från invånarna är tillsammans med de generella statsbidragen kommunens huvudsakliga intäktskälla. Kommunen räknar med att 2020 få in 1 744 miljoner kronor den vägen.

  Överskott

  Budgeten innebär att kommunen inte ska förbruka alla intäkter i den löpande verksamheten, utan det ska bli ett överskott på cirka 34 miljoner kronor. Det motsvarar 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

  Ett överskott behövs som en buffert mot konjunktursvackor och oförutsedda händelser.

  Resterande cirka 1 710 miljoner kronor av intäkterna ska gå till den löpande verksamheten, med följande fördelning (avrundat till en decimal):

  Budget 2020 (driftsramar)

  Nämnd/verksamhet

  Budgetram (miljoner kronor)

  Social och utbildning, skola och förskola

  460,0

  Social och utbildning, social välfärd

  163,0

  Vård och omsorg

  578,0

  Samhällsbyggnad

  119,0

  Kultur och fritid

  40,0

  Kommunstyrelsen

  118,4

  VBU

  174,5

  Kulturskolan

  9,3

  Räddningstjänsten Dala Mitt

  33,2

  Revision

  1,2

  Budgetreservation

  3,0

  Med budgetreservation avses satsningar som inte är specificerade än.

  Dessutom innehåller budgeten ett antal rader under benämningen extra budgetreservation. Med extra budgetreservation avses öronmärkta satsningar inom de här områdena:

  Extra budgetreservation

  Område

  Belopp

  Föreningsbidrag, fritid

  1 000 000 kronor

  Föreningsbidrag, övriga

  500 000

  Näringslivsutveckling

  700 000

  Ludvikamodellen

  3 000 000

  Ökad satsning elevhälsan

  1 000 000

  Utemiljöer och utevistelsegaranti

  500 000

  Extra underhåll av vägar

  2 000 000

  Stadsarkitekt

  500 000

  Ledningsorganisation Räddningstjänsten Dala Mitt

  710 000


  Investeringsramar

  Kommunfullmäktige fastställde också investeringsramarna. De bestämmer vilka belopp varje verksamhet får investera för.

  Kommunens totala investeringsram är 148 miljoner kronor.

  Ärendet om budget 2020 finns i sin helhet i handlingarna till kommunfullmäktigePDF. Enstaka belopp i dessa handlingar förändrades på vägen fram till beslut, men kommer att finnas i protokollet från sammanträdet. Detta finns på vår hemsida från cirka 19 november.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 11 nov 2019

  Uppdaterad: 13 nov 2019

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.