Nyhet

  Kort från kommunfullmäktige

  Måndagens kommunfullmäktige avhandlade flera svar på frågor och motioner, samt delade ut Ludvika kommuns hälso- och arbetsmiljöfrämjande idépris.

  Priset gick till ledning och personal på Saxdalens förskola. Det kan man läsa mer om i nyhetstexten om priset.

  Under punkten Aktuellt i kommunen informerade Jonas Rosén, vd på Visit Dalarna, om deras verksamhet. Bolaget ägs av Dalarnas 15 kommuner.

  Anläggningsbolag

  Kommunfullmäktige beslutade att det ska bildas ett anläggningsbolag för vatten-, avlopps- och återvinningsverksamheterna. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning pekar nämligen på bland annat ekonomiska fördelar med detta.

  Det nya bolaget ska bildas senast 1 januari 2021.

  Motion om klimatbudget

  Åsa Wikberg (MP) föreslår i en motion att Ludvika kommun tar fram en klimatbudget och en tillhörande handlingsplan. Klimatbudgeten ska visa vad som krävs för att uppnå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

  Fullmäktige avslår motionen, men uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att utreda frågan om en klimatbudget inför revideringen av klimatstrategin.

  Fler motioner

  Lars Handegard (V) föreslår i en motion att fullmäktige ger VB Kraft i uppdrag att projekterar för egen sol- och vindkraft. Kommunfullmäktige avslår motionen med motiveringen att en sådan investering skulle innebära en ekonomisk förlust för VB Kraft, som det inte finns utrymme för.

  Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i en motion att anställningsformerna inom vård- och omsorgsförvaltningen inte ska innefatta delade turer. Kommunfullmäktige avslår motionen, bland annat med hänvisning till att det skulle behöva anställas cirka 100 personer till om delade turer slopades.

  Karl Gustav Nilsson föreslår också att kommunen återetablerar ett korttidsboende. Kommunfullmäktige avslår motionen bland annat med hänvisning till att Dalarnas kommuner och Region Dalarna har en överenskommelse som skapar en trygg och säker övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

  Sjuksköterskor och livsmedel

  I en tredje motion föreslår Karl Gustav Nilsson att kommunen återinför sjuksköterskebemanning på äldreboenden. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att nuvarande organisation nyttjar resurserna optimalt. Om man gjorde som motionen föreslår, skulle förvaltningen inte klara det totala hälso- och sjukvårdsuppdraget.

  Fredrik Trygg (SD) föreslår i en motion bland annat målvärden för andelen ekologiska och eller närproducerade livsmedel. Kommunfullmäktige avslår motionen bland annat med hänvisning till att perioden 2016-2020 redan har fastställda målvärden.

  Protokollshantering och e-petitioner

  Åsa Wikberg (MP) föreslår i en motion att kommunen inför digital protokollshantering. Det innebär bland annat att en person kan signera protokoll elektroniskt. Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att resurser för ett införande inte finns i dagsläget.

  Lotta Wedman (MP) föreslår i en motion att kommunen utreder möjligheterna att införa e-petitioner. En sådan är en kort fråga, önskan eller information från en medborgare till kommunen. Kommunfullmäktige avslår motionen, bland annat med hänvisning till att det redan i dag finns flera vägar in för den medborgare som vill lämna förslag, såsom kontakt med politiska partier och kontakt med kommunen via e-post, formulär och sociala medier.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 03 dec 2019

  Uppdaterad: 03 dec 2019

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.