Nyhet

  Kockoraberget nytt naturreservat

  Nu har Ludvika kommun fått ett nytt naturreservat. Det heter Kockoraberget.

  Länsstyrelsen i Dalarna har beslutat att förklara ett område som ligger cirka två mil sydväst om Grängesberg som naturreservat.

  Ett syfte är att bevara biologisk mångfald och värdefulla naturmiljöer. Ett annat handlar om att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.

  Skäl till beslut

  Så här motiverar länsstyrelsen sitt beslut:

  ”Kockoraberget är ett sammanhängande naturskogsartat område med skiktad och bitvis luckig skog med hög beståndsålder. Skogen är variationsrik vad gäller åldersfördelning och dimensioner på träden. I delar av området finns en hel del död ved och döende träd. En kontinuerlig tillförsel av död tallved sker, vilket är till gagn för bland annat många skalbaggsarter.

  Området sluttar mot norr med fuktiga och sumpiga partier insprängda i de lägre liggande delarna, vilket borgar för en miljö med hög luftfuktighet gynnsam för många känsliga arter. Till exempel återfinns den för de sydliga trakterna i länet ovanliga gammelgransskålen. Garnlaven som hittas inom området är ofta fertil, vilket tyder på en god miljö för denna och andra hänglavar.

  Sammantaget ger Kockoraberget och Lustigbergets sluttningar goda förutsättningar för stor artrikedom bland både växter och djur.”

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 13 dec 2019

  Uppdaterad: 13 dec 2019

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.