Nyhet

  Måndagens kommunfullmäktige – en sammanfattning

  Måndagens kommunfullmäktige avhandlade närmare ett dussin motioner om bland annat arbetstider, avgiftsfri kollektivtrafik och webbsändningar av fullmäktiges sammanträden.
  Här följer ett urval av det som avhandlades.

  Sunnansjö hemtjänst vann fjolårets HOA-pris (hälso- och arbetsmiljöfrämjande pris) och berättade att de förlade sin planeringsdag på hotell i Tällberg. Där förde de diskussioner om bland annat bemötande och kommunikation.

  Punkten Aktuellt i kommunen handlade den här gången om Ekomuseum Bergslagen. Det är ett nätverk av omkring 70 olika platser på temat industrihistoria. Området är 20 mil långt och sträcker sig från Grangärde finnmark till Mälardalen.

  Öppna förskolan

  I en interpellation ställde Hans Gleimar (C) frågan om Öppna förskolan ska stängas 31 mars. Svaret från social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Frank (M) blev, i korthet, att den inte ska stängas. Förutsättningen för det är att nämnden beslutar att använda tillkommande pengar. De kommer från krav gentemot de vårdnadshavare som erlagt för låga avgifter till förskola och fritids.

  Fullmäktige antog bland annat ny personalpolicy, föreskrifter om avfallshantering, säkerhets- och krisberedskapspolicy, samt brandskyddspolicy. Läs mer i fullmäktiges handlingarPDF.

  En rad motioner

  En motion från Jan Karlsson (C) och Gun Andersson (C) föreslår att Ludvika kommun inleder försök med avgiftsfri kollektivtrafik.

  Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då önskemålet kan komma att hanteras av Region Dalarna när den tar fram nytt trafikförsörjningsprogram och en ny prisstrategi.

  Samma svar får Karl Gustav Nilsson (K) på sin motion om att kommunen tar fram en plan för avgiftsfri och utbyggd kollektivtrafik.

  Karin Sandström (C) föreslår i en motion att Ludvika kommun görs till en giftfri kommun.

  Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett då det som föreslås i motionen håller på att utföras.

  Krögares öppettider

  Andreas Strandberg (M) föreslår i en motion att Ludvika kommun under en försökstid låter krögare ha öppet till klockan 03.00. Fullmäktige säger ja och försöksperioden är mellan 1 april 2020 och 1 april 2021. Därefter ska försöket utvärderas.

  Karl Gustav Nilsson (K) föreslår ett försök med sex timmars arbetsdag inom äldrevården. Fullmäktige avslår motionen. En del av motiveringen är att prognoser visar ett ökande behov av omsorg. Om fler arbetar heltid ges bättre möjligheter att möta detta.

  Webbsända möten

  Karl Gustav Nilsson (K) föreslår i en annan motion att kommunfullmäktiges sammanträden ska webbsändas. En motion från Fredrik Trygg (SD) har samma andemening. Fullmäktige säger ja till båda dessa, vilket innebär att frågan bör finnas med i det framtida verksamhets- och budgetarbetet.

  Hans Gleimar, Sara Hjälm, Karin Sandström och Jan Karlsson (C), föreslår i en motion att Ludvika kommun utreder möjligheten att starta ett elkraftsmuseum. Fullmäktige avslår motionen, bland annat med hänvisning till kommunens medlemskap i Ekomuseum Bergslagen (se ovan). Det finns flera fördelar med att en annan huvudman än en kommun driver ett museum.

  Fler solceller

  Lars Handegard (V) föreslår i en motion att LudvikaHem bygger ut solceller i befintligt bestånd. Fullmäktige avslår motionen bland annat med hänsyn till bolagets styrelses rätt att själv styra verksamheten.

  I en annan motion föreslår Lars Handegard (V) en ny lekplats och bättre mötesplatser i Marnäsområdet. Likt svaret på motionen ovan, anser fullmäktige att frågan inte ska beslutas av fullmäktige. Det är LudvikaHem som äger marken där lekplatsen föreslås byggas.

  Protokollet från sammanträdet finns tillgängligt på sidan Möten och protokoll från 11 februari.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 04 feb 2020

  Uppdaterad: 04 feb 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.