Nyhet

  Bilden är ett exempel och visar inte specifikt hur det kommer att se ut vid Skovelvägen.

  Bilden är ett exempel och visar inte specifikt hur det kommer att se ut vid Skovelvägen.

  Bostäder, bangolf och ny lekplats – här är några av årets investeringar

  Ett av ärendena på samhällsbyggnadsnämndens senaste sammanträde handlade om förvaltningens detaljbudget.

  Handlingarna i sin helhet finns att läsa på sidan Möten och protokoll. Här följer ett urval av investeringsområden:

  • Planering för bostäder fortsätter, både i området Stora Hillänget (öster om Grågåsvägen i Marnäs) och Bysjöstrand (Grangärde).
  • Upprustning runt Marnästjärn. Detta är ett LONA-projekt som kommunen har fått stöd från länsstyrelsen för. Åtgärderna handlar bland annat om nya rastplatser, fågelplattform, skyltning och utveckling av Mulleplatsen. Projektet pågår fram till 2022.
  • Tillgänglighetsanpassningar i Sädesmagasinet på Hammarbacken.
  • Vision Grängesberg. Denna genomfördes till stor del under 2018. Vissa åtgärder har sedan färdigställts, men arbetet fortsätter i år.
  • Väsmanstrand. Flytten av bangolfen från Mossplan är beräknad att genomföras under sommaren.
  • Lekplatsen vid Skovelvägen på Golan ska rustas upp.
  • Multiarena vid skolan i Fredriksberg. Den ska fungera som ishockeyrink vintertid och plan för fotboll, basket och innebandy resten av året. Underlaget är konstgräs. Dessutom monteras en linbana och en parkourställning vid arenan.
  • Utveckling av ställplatser vid Skuthamn. En upphandling av arbetet kommer att göras under våren. Förhoppningen är att kunna starta anläggning under året. Planen är att skapa åtta ställplatser med el, samt en serviceyta för tömning och påfyllning av vatten och latrin.
  • Gonäs avsloppsrening. Ett helt nytt reningsverk ska byggas.
  • Vatten- och avloppsledningar. Mer pengar har avsatts för underhåll av befintliga ledningsnät – både nybyggnation och upprustning. Här handlar det om att fortsätta iordningställa området väster om befintligt handelsområde, med exempelvis sprängningar och schaktarbete. Syftet är att möta efterfrågan på mark för etablering.
  • I år satsas två miljoner kronor extra på asfaltering av vägar inom kommunen.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 06 feb 2020

  Uppdaterad: 06 feb 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.