Nyhet

  I korthet från vård- och omsorgsnämnden

  Vad händer inom det breda området vård och omsorg i Ludvika kommun? Vård- och omsorgsnämndens möte under onsdagen handlade bland annat om framtid, satsningar och utveckling.

  Vård- och omsorgsförvaltningen redovisar ett underskott på cirka 7,2 miljoner kronor. På uppdrag av nämnden har förvaltningen genomfört åtgärder för att minska kostnaderna, vilket har förbättrat resultatet avsevärt jämfört med prognosen i juni (26,5 miljoner kronor). Samtliga medarbetare i förvaltningen har på ett eller annat sätt bidragit i det arbetet.

  Under året har förvaltningen arbetat med bemanningsoptimering, där brukarnas behov fortfarande legat i fokus. Antalet timmar där timvikarier tagits in vid korttidsfrånvaro har minskat, liksom övertiden.

  Boendeplatser anpassas

  Säfsgårdens -och Granlidens särskilda boenden för äldre har påbörjat planeringen för att anpassa boendeplatser och boendeformer utifrån efterfrågan och behov.

  Förvaltningen har haft fortsatt svårt att rekrytera och behålla sjuksköterskor och rehabpersonal. Det har resulterat i högre arbetsbelastning på befintlig personal. Under 2020 kommer förvaltningen därför att arbeta med utveckling av hälso-och sjukvårdsorganisationen med intentionen att minska antalet vakanta sjukskötersketjänster.

  Garanterad utevistelse

  Under 2020 är målen bland annat att spara på lokalhyror, satsa på utemiljön och garantera utevistelse, utveckla hemtjänsten, utveckla pedagogiska arbetssätt, starta en ny gruppbostad och samverka med andra kommuner. Förvaltningen kommer även att arbeta med att öka medarbetarnas frisknärvaro i enlighet med den handlingsplan som nämnden tog beslut om i december 2019.

  På dagens möte beslutade nämnden att rekvirera statsbidrag för habiliteringsersättning och förvaltningen ska utreda hur den kan finansiera liknande ersättning till deltagare i daglig sysselsättning inom socialpsykiatrin.

  Här finns handlingar

  Det här är bara ett axplock från nämndens möte. Handlingarna hittar du på sidan Möten och protokoll.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 26 feb 2020

  Uppdaterad: 26 feb 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.