Nyhet

  Information om coronaviruset/Information about the coronavirus

  För att minska risken för smittspridning är det viktigt att allmänheten följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Ludvika kommun följer myndigheternas information och rekommendationer.

  Information about COVID-19 in English and other languages

  Here you can find information from responsible authorities about the virus, spread of infection and handling of the outbreak.

  Undvik sociala kontakter om du har symtom eller är över 70 år

  Folkhälsomyndigheten uppmanar människor med symtom, även milda, att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet.

  • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
  • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
  • För dig som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre är det extra viktigt att inte gå till jobbet om du får symtom på luftvägsinfektion.
  • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska. Undvik onödiga besök på sjukhus och äldreboenden och gör aldrig göra ett besök om du har luftvägssymtom.

  Gymnasie- och vuxenutbildning

  Från och med 18 mars bedrivs gymnasie- och vuxenutbildningar på distans. Det gäller både VBU och ABB-gymnasiet samt kommunens egen vuxenutbildning inom AMI, Arbetsmarknads- och integrationsenheten.

  Så resonerar våra skolor och förskolor

  Vi får många frågor från vårdnadshavare om hur vi resonerar och agerar i skolor och förskolor. Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, skollagen och barnkonventionen fram till dess att regeringen ger kommunen ett annat uppdrag. I dag bedömer varje rektor individuellt behovet av att styra om resurser samt vilken dialog som sker till vårdnadshavare som är arbetslösa och föräldralediga. De riktlinjer som följs finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

  Våra verksamheter litar på det tydligt uttalade egna ansvaret från vårdnadshavare. Barn med de symtom som har beskrivits ska vara hemma.

  Evenemang och sammankomster

  Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare.

  Evenemang och andra sammankomster där många människor samlas på ett och samma ställe kan bidra till smittspridning. Anordnare av evenemang och sammankomster rekommenderas att göra en riskbedömning. På Folkhälsomyndigheten finns ett riskbedömningsverktyg som kan användas.

  När behöver jag kontakta vården?

  • Ring informationsnumret 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.
  • Uppdaterad information om när du behöver kontakta vården finns på 1177vårdguiden länk till annan webbplats

  Skydda dig själv och andra från smittspridning

  En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

  Tvätta händerna ofta

  Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

  Här är några generella tips på saker du kan göra själv för att undvika att smittor sprids:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
  • Stanna hemma och vila om du har feber eller känner dig sjuk.
  • Hosta eller nys i armvecket.
  • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
  • Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.
  Teckenspråk - krisinformation.se

  Om viruset och smittspridningen

  Sedan december 2019 sprids i Kina ett nytt coronavirus. Sjukdomen som viruset orsakar har fått namnet covid-19. De allra flesta blir lindrigt sjuka med luftvägssymtom som går över av sig själva, men vissa drabbas av allvarligare sjukdom som lunginflammation. Viruset överförs genom kontakt med en sjuk person eller när denna hostar eller nyser, så kallad droppsmitta.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 19 mar 2020

  Uppdaterad: 24 apr 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.