Nyhet

  Här är några i det gäng som nu fått höga betyg av företagare i kommunen.

  Här är några i det gäng som nu fått höga betyg av företagare i kommunen.

  God service från Ludvika kommun enligt företagare

  Vi tackar ödmjukast för det goda betyg ni gett oss. I årets NKI-ranking hamnar vi femma i landet.

  Ludvika kommun fortsätter att nå höga helhetsbetyg i det så kallade nöjd kund-indexet. Företagare får i undersökningen bedöma kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

  "Mycket högt"

  Vårt helhetsbetyg 82 (av maximala 100) placerade oss som femte bäst bland 173 kommuner. Betyg över 80 betecknas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, som ”mycket högt”.

  – Det är glädjande, säger Åsa Lindqvist, verksamhetschef bygg och miljö.

  – Mycket är en fråga om inställning bland medarbetare; att vilja hjälpa, jobba effektivt och skriva så tydliga beslut man kan. Men vi kan säkert bli bättre på att förklara processen från början till slut, hur ett beslut går till, fortsätter hon.

  Vill bli bättre

  Verksamheten omfattar byggsektion inklusive bostadsanpassning, livsmedel, samt miljö och hälsa. Chef och medarbetare lägger ner en hel del tid på att analysera den respons de får och arbeta för att förbättra sig.

  Det kan handla om att informera tydligare och ha en närmare dialog med företagare. Besluten ska vara både rättssäkra och så lättbegripliga som möjligt.

  Bemötande

  – Bemötande är a och o, vilket gör det extra roligt att vi får så högt betyg på just den punkten.

  Bemötandet börjar redan med den administrativa personal, dit besökare eller den som ringer eller e-postar ofta hamnar.

  – De är väldigt bra på det och jobbar för att se vad mottagaren kan behöva för form av respons på inskickat material.

  Förstå varandra

  Personalen har fått utbildning i hur olika personer kan reagera på olika typer av bemötande och beslut.

  – Det handlar inte bara om att vara allmänt trevlig, utan att erbjuda ett professionellt mottagande. Det är lätt att missförstå varandra och hamna i klinch om man har för bråttom när man lyssnar.

  Ludvika kommuns ranking blev 8 i kategorin bygglov, 15 i livsmedelskontroll och 54 i miljö- och hälsoskydd – och som sagt 5 i totalen.

  Enkätens utformning

  Undersökningen avser 2019 och så här skriver SKR om den:

  ”Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa myndighetsområden. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ’nöjd-kund-index’ (NKI).”

  Tack!

  Avslutningsvis vill vi tacka alla företagare som svarat. Undersökningen är till stor hjälp i vårt förbättringsarbete.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 23 apr 2020

  Uppdaterad: 23 apr 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.