Nyhet

  Kort från kommunfullmäktige – där budgeten för 2021 beslutades

  Här följer ett urval av det som beslutades på måndagens kommunfullmäktige – där huvudärendet var budgeten för 2021.

  Handlingarna finns i sin helhet på sidan möten och protokoll. Protokollet justeras måndag 8 juni klockan 16 och finns på samma sida från 9 juni.

  Kommunfullmäktige beslutade att godkänna LudvikaHems försäljning av fastigheterna kvarteret Heimdal, kvarteret Pluto 9, samt kvarteret Älgkon 20. Köpeskillingen är bestämd till 205 miljoner kronor.

  Ekonomisk plan

  Budgeten för 2021 beslutades. Budgeten är kommunens ekonomiska plan.

  Ludvika kommun planerar att bedriva verksamhet för omkring 1  740 miljoner kronor, vilket är 98 procent av budgeterade skatteintäkter och generella statsbidrag. Det ska bli ett ekonomiskt överskott på drygt 36 miljoner kronor, motsvarande två procent av intäkterna. Ett överskott behövs för att bland annat finansiera investeringar och täcka oförutsedda behov.

  Kommunens totala investeringar budgeteras till 140,6 miljoner kronor.

  Påverkas av corona

  I handlingarna kan man läsa att ”Det är för tidigt att ge en samlad bild av coronapandemins ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det är dock uppenbart att både kostnader och intäkter i verksamheterna påverkas.”

  Driftbudgeten anger hur mycket pengar som fördelas till respektive nämnd för att bedriva verksamhet:


  Nämnd

  Belopp (avrundade)

  Social- och utbildningsnämnden, skola/förskola

  485 miljoner

  Social- och utbildningsnämnden, social välfärd

  165 miljoner

  Vård- och omsorgsnämnden

  597 miljoner

  Samhällsbyggnads- och myndighetsnämnd

  180 miljoner

  Västerbergslagens utbildningsförbund

  179 miljoner

  Kulturskolan

  9 miljoner

  Kommunstyrelsen

  108 miljoner

  Räddningstjänsten Dala Mitt

  34 miljoner

  Revisionen

  1 miljon

  Budgetreservation

  3 miljoner

  Strukturplan (kostnadsminskningar)

  -20 miljoner


  Investeringsobjekt

  En av bilagorna till budgetärendet handlar om prioriterade investeringsprojekt. Här är ett urval:

   

  Objekt

  Belopp, kronor

  Väsmanstrand

  6 miljoner

  Reinvesteringar gator

  8,5 miljoner

  Lyviksberget

  9 miljoner

  Bredband

  10 miljoner

  Lekplatser

  1 miljon

  Utveckling Skuthamn

  1 miljon


  Utträde ur utvecklingsbolag

  Kommunfullmäktige beslutade att Ludvika kommun (i samverkan med Smedjebackens kommun) begär utträde ur Falun Borlänge regionen AB. Det är ett regionalt utvecklingsbolag som arbetar med kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, infrastruktur och byggande.

  Anledningen är dels att Samarkand har ett liknande utbud, dels att både Ludvika och Smedjebacken vill lägga mer energi på det nybildade Dalarnas kommunförbund.

  Nya taxor

  I nästa ärende antogs nya vatten- och avloppstaxor. Bland annat höjs brukningsavgifterna (kostnaden för att nyttja vatten och avlopp) med sju procent. Taxorna återfinns i sin helhet i handlingarna.

  De allmänna ordningsföreskrifterna ändras i två punkter för att göra reglerna kring koppeltvång på hund och möjlighet till hundbad tydligare.

  Två nämnder blir en

  Två av Ludvika kommuns nämnder, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden, slås ihop. Den nya nämnden heter kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Den ska ha elva ledamöter och alla val ska vara gjorda senast i december.

  Slutligen avhandlades ett antal motioner. Hans Gleimar (C) förslag om att Dan Andersson ska hedras med citat inlagda i trottoarer eller offentliga platser bifölls, alltså beviljades.

  Hans Gleimars motion om att rekrytera en stadsarkitekt anses tillgodosedd, liksom Åsa Wikbergs (MP) motion om översyn av arbetet med grönytor och hennes motion om upprustning av grönytor vid kommunens äldreboenden.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 02 jun 2020

  Uppdaterad: 02 jun 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.