Nyhet

  Del av genomfartsprojektet
– Riksväg 50 genom Ludvika. Bild: SWECO.

  Korsningen väg 50 och Snöåvägen är en del av genomfartsprojektet – Riksväg 50 genom Ludvika. Bild: SWECO.

  Godkände justerade kostnader för genomfartsprojektet genom Ludvika

  Kommunstyrelsen godkände under tisdagens sammanträde justeringen av de kostnader som gäller genomfartsprojektet – Riksväg 50 genom Ludvika.

  Det är Trafikverkets projekt och Ludvika kommun är medfinansiär. Kommunen ska stå för 22 procent av de totala kostnaderna.

  Sedan det första medfinansieringsavtalet tecknades hösten 2016 har projektet fått ett utökat innehåll. Några av de delar som tillkommit är inlösen och rivning av fastigheter, två nya gång- och cykelportar och tillkommande vägavsnitt med anledning av flyttad cirkulationsplats.

  Den uppdaterade utformningen av vägen ger bland annat en bättre boendemiljö för fastigheter inom området.

  Samhällsbyggnadsnämnden har under årens lopp varit medveten om att besluten inneburit kostnadshöjningar. En uppdatering av den uppskattade kostnaden visar att kommunens finansiering uppskattas till 78,5 miljoner kronor, med en osäkerhetsmarginal på 25 procent av beloppet. Det kan jämföras med uppskattningen 2016, vilken var 41 miljoner kronor.

  Trafikverket och Ludvika kommun enas därmed om att justera medfinansieringsavtalet.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 23 jun 2020

  Uppdaterad: 23 jun 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.