Nyhet

  Möjlighet att söka särskilt driftbidrag till underhåll och upprustning av enskild väg

  Kommunstyrelsen i Ludvika kommun har beslutat att 2020 tilldela samhällsbyggnadsförvaltningen extra föreningsbidrag till vägföreningar.

  Detta är ett extra bidrag som bara går att söka i år för investeringar, som har gjorts eller kommer att göras klart under 2020.

  Bidrag kan lämnas utifrån angelägenhetsgrad och i mån av tillgång på ekonomiska medel till kostnader för åtgärder som inte ingår i det årliga driftbidraget.

  Exempel på arbeten som är berättigade till bidrag:

  • Utbyte av vägtrummor med diameter på 500 mm och större
  • Förstärkning av vägsträcka med bärlagergrus
  • Omläggning av vägsträcka
  • Ombyggnad av vägskäl mot allmän väg inklusive beläggning
  • Vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd
  • Ombyggnad eller reparation av bro

  Observera följande:

  • Det går bara att söka bidrag för de väghållare som erhåller årligt driftbidrag.
  • Kostnaden för arbetet bör inte understiga 5 000 kronor (exklusive moms).
  • Väghållaren måste inkomma med ansökan innan beslut om bidrag kan lämnas. Ansökan kan även göras för åtgärd som redan är genomförd under år 2020. Fakturakopia bifogas.
  • Bidrag beviljas i mån av tillgång på ekonomiska medel och angelägenhetsgrad.
  • Ludvika Kommun fastställer bidragsunderlaget och beslutar om bidrag. Beslutat bidrag betalas ut när arbetet är utfört, godkänt och avstämt mot fakturakopia.

  I ansökan anges:

  • väghållare
  • vägnummer
  • organisationsnummer
  • vilken åtgärd som avses genomföras/har genomförts, exempelvis beläggningsunderhåll, bärlagerförstärkning, mötesplats, trummor, vägmärke etc

  Om du har frågor angående detta kontakta gärna GataPark på e-post: samhallsbyggnad@ludvika.se.

  Ansökan skickas till:

  Ludvika kommun
  Samhällsbyggnadsförvaltningen
  771 82 Ludvika

  eller via e-post till:
  samhallsbyggnad@ludvika.se

  Sista ansökningsdag 2020-09-30

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 17 aug 2020

  Uppdaterad: 17 aug 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.