Nyhet

  Skatepark – ett av önskemålen på listan

  Kommunutvecklarnas åtgärdsförslag

  Årets kommunutvecklare har, likt sina föregångare, avslutat sin feriejobbsperiod med att sammanställa en lista. Här är deras konkreta förslag på förbättringar inom kommunen.

  "Hej!

  Vi är årets kommunutvecklare 2020.

  Thea Abrahamsson, Linda Wigert, David Gustafsson, Mattias Johansson, Filippa Jirenius, Filip Jörgensen, Selma Resare och Julia Nyblom.

  Under dessa tre veckor som vi jobbat har vi besökt olika delar av kommunen och tagit del av dess arbetsuppgifter och olika ansvarsområden. För att nämna några, har vi träffat ungdomskommittén, social- och utbildningsförvaltningen, kommunens säkerhetsarbete, gata-park, och varit med på ett möte med kultur- och fritidsnämnden.

  Våra tre veckor har gett oss en otroligt stor inblick i hur en kommun fungerar och vad som krävs av en kommun. Denna tid har varit väldigt lärorik och viktig och vi är överens om att vi tycker att alla i kommunen borde få denna möjlighet. Vi tror det skulle leda till en större förståelse för kommunen och kanske minska den kritik som finns, samt att personer kanske väljer att bo kvar.

  Här har vi skrivit ihop en lista med åtgärder vi tycker att kommunen ska titta närmare på – och jobba vidare med."

  Skola

  • Satsa på en ny och fräsch gymnasieskola med linjer som det är yrkesbrist inom, till exempel vård och omsorg samt barn och fritid.
  • Ni måste göra dessa utbildningar och arbeten mer attraktiva för att få mer utbildad personal.
  • Mer behöriga lärare, bättre arbetsmiljö för lärare, till exempel större lärarrum samt utvärdera vad lärare inom kommunen tycker om idén med klassmentorer (ej att förväxlas med lärarassistenter). Så att lärare kan fokusera på att undervisa och klassmentorerna tar över ansvaret för föräldrakontakt, klassråd, utvecklingssamtal, lösa konflikter i korridorer med mera.
  • Större matsal på Kyrkskolan, bemannade skolbibliotek, erbjuda prao i 9:an, samt att kommunen blir bättre på att erbjuda praoplatser. Ge även outbildade lärare kunskap i pedagogik. Utöka möjligheten att byta bort vissa ämnen för att kunna satsa på svenska, engelska, matte.
  • Återinföra att barn i förskoleklass får regelbunden simundervisning.
  • Erbjuda en engelskspråkig skola. Vi tror att det skulle öka chanserna för att välutbildade föräldrar väljer att bo kvar i staden och att anställda på ABB som pendlar skulle välja att flytta hit.
  • Samt olika profiler på högstadiet till exempel sportprofil, musik, naturvetenskap för att göra skolan och utbildning mer attraktiv.

  Arbetsmarknad

  • Fler arbetstillfällen för ungdomar på till exempel jullov, andra lov och helger. Att det finns minst två perioder per år som ungdomar kan feriejobba under, både jul och sommar.

  Fritid

  • Ett utomhusbad borde byggas i anslutning till sporthallen, för att göra kommunen mer attraktiv för både oss som bor här och för att locka hit andra i närliggande kommuner.
  • Nya omklädningsrum, toaletter och soptunnor vid badplatser.
  • Satsa extra på en badplats där allt finns, solstolar, hinderbanor i vattnet, kiosk, lekplats, disco, mat, med mera.
  • Satsa på ställplatser vid badplatsen som har extra allt, med roliga aktiviteter runtomkring som gör att folk åker dit och vill vara här.
  • Skateyta vid Väsman strand. Ett ställe som skulle göra att vi känner att platsen också tillhör oss. Satsa mycket på det estetiska och fin belysning.

  Information

  • Kommunen måste marknadsföra sig bättre inom bland annat:
  • Informera om miljöarbetet och möjlighet att låna elcyklar.
  • Utbildningar som finns på distans.
  • Ung påverkan.
  • Kommunens sociala medier.
  • Vad kommunen har för uppdrag inom olika förvaltningar, vad en kommun får göra eller inte får göra.
  • Beslut, och projekt som är på gång.
  • Kommunapp (eller utveckla hemsida), med kartfunktion, påverka, nyheter, saker som är på gång, skolor/utbildningar, lokal reklam, lokala omröstningar, presentation av kommunens verksamhet, presentation över vilka partier som driver vad. Filtrering ung/vuxen med mera. Tävlingar och så vidare.

  Stadsplanering

  • Fräscha offentliga toaletter vid lekplatser och Väsmanstrand.
  • Utveckla stadsmiljön för äldre ungdomar. Hängmattor runt om i kommunen, fräscha upp och jobba mer med stadskärnan och byarna. Rent, fint och välkomnande. Sätt upp en julgran vid Charlie Normans torg på vintern. Det ska kännas mysigt.
  • Bättre kommunikation med Trafikverket angående vägar och cykelbanor.
  • Mer sjönära tomter så att fler kan bygga hus och flytta hit.
  • Vid nybyggen prioritera gång- och cykelvägar. Till exempel blev det inte så bra på Lyviksberget, där man måste ta bilen mellan till exempel Elgiganten och Stora Coop.

  Demokrati

  • Involvera gymnasieprogrammen i kommunens verksamhet mer.
  • Bättre samarbete mellan bygg- och anläggningsprogrammet samt fordonsprogrammet och kommunen, till exempel bygga anslagstavlor, enklare bänkar och sittplatser, omklädningsrum vid badplatser. Det skulle vara en värdefull erfarenhet men också en stolthet att man byggt saker som finns på olika platser i kommunen.
  • Naturvetenskapsprogrammet skulle kunna få hjälpa till med att ta vattenprover med mera. Kommunanställda skulle kunna föreläsa på gymnasiet kring de olika yrken som finns inom kommunen.

  Gata/trafik

  • Fylla i övergångsställen, många är slitna och känns otrygga att gå på. Mer skyltar vid övergångsställen som blinkar.
  • Belysning vid busskurer – vi är många som åker buss och det skulle kännas tryggare om det var upplyst när man går på eller av bussen.
  • Tryggare på resecentrum, sätta in väktare vid behov. Det är ofta otrygg stämning där – bråk, människor med problem.

  Integration

  • Jobba bättre med integration. Ge förskolor bättre förutsättningar för att arbeta mot segregation. Stegelbacken borde få bättre lokaler och inkluderas mer i VBU:s dagliga verksamhet.
  • Att högutbildade inom privata företag och kommunen får handleda högstadieungdomar med invandrarbakgrund under en längre tid för att inspirera och uppmuntra till högre utbildning.

  Kultur

  • Förbättra arbetet med kulturen, till exempel fotoutställningar i stadskärnan, evenemang, berättelser om kulturhistoriska platser, teatrar, återuppta lysmasken med mera.
  • Engagera gymnasieprogrammen i kulturen, exempelvis estetprogrammet och byggprogrammet så kan elever använda maskinhuset, Hammarbacken, Folkets hus till olika projekt.

  Miljö

  • Att kommunen fortsätter satsa på miljön och avsätter mer pengar till arbetet.
  • Sätta upp högre miljömål än vad som krävs, uppmana företag, skolor, kommunanställda och privatpersoner att drastiskt minska sina utsläpp.
   Enligt FN:s IPCC-rapport (2019) behöver vi på global nivå minska våra utsläpp till nära noll år 2050 om vi ska klara 1,5-gradersmålet, och vi har på kommunnivå ett stort gemensamt ansvar. Det är vi unga som kommer få leva med konsekvenserna av koldioxidutsläppen som sker i dag.

  Övrigt

  • Alla sommarjobbande ungdomar i kommunen borde få gratis busskort under tiden man jobbar. Det bästa vore om kollektivtrafiken var gratis under hela året. Åtminstone på lov.

   

  "Tack för att ni engagerar er i vår kommun; ni gör så mycket fantastiskt som inte alltid syns eller uppmärksammas.

  Vi vet att ni får mycket kritik ibland, som vi nu fått insikt i ofta beror på okunskap.

  Tack för att ni tog er tid att ta emot oss, och att ni tagit till er vår lista på förslag och förbättringar. Demokrati är fantastiskt och något som vi behöver värna om tillsammans.

  /Kommunutvecklarna 2020"

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 26 aug 2020

  Uppdaterad: 26 aug 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.