Nyhet

  Kort från kommunfullmäktige 7 september

  Under måndagen sammanträdde kommunfullmäktige i Ludvika. Bland ärendena fanns bland annat bildande av nytt anläggningsbolag och svaret på en interpellation om Grängesbergs gruvlavar.

  Det här är bara ett urval av sammanträdets innehåll. I protokollet kan man läsa om alla ärenden och beslut. Det finns tillgängligt på sidan Möten och protokoll från 15 september.

  Befolkningsprognosen för Ludvika kommun 2020-2035 säger att kommunens folkmängd kommer att vara i stort sett oförändrad kring 27 000 personer under perioden. Däremot förväntas ålderssammansättningen förändras så att det blir fler skolbarn och fler äldre pensionärer.

  Bildar bolag

  Fullmäktige beslutade att bilda ett anläggningsbolag för vatten och avlopp samt återvinning från 1 oktober 2020. Det tar över verksamheten från samhällsbyggnadsnämnden. En utredning har visat ekonomiska, redovisningsmässiga och kompetensrelaterade fördelar med ett sådant bolag.

  Ett annat ärende handlade om arvoden för den nya kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Den bildas genom en sammanslagning av kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2021.

  Nya VA-ledningar

  Fullmäktige godkänner ett anslag på sju miljoner kronor till vatten- och avloppsledningar Brittsand. Ett anslutningsavtal har tecknats mellan Ludvika kommun och exploatören av området, Brittsand Fastigheter AB.

  Motioner behandlades

  Fullmäktige avslog motioner från Hans Gleimar och Mauritz Bropetters (C) om att Ludvika kommun inrättar ett ambulerande kommunkontor, från Åsa Wikberg (MP) om minskade kostnader för IT till politiker, från Karl Gustav Nilsson (KP) om att utöka platserna på äldreboenden samt en om medborgarförslag till fullmäktige, från Lars Handegard (V) om återinförande av matdistribution samt en om ökat självstyre inom äldreomsorgen i Fredriksberg.

  Hans Gleimar och Sarah Hjälm (C) föreslår i en motion att kommunen i samarbete med kultur- och näringslivet tar fram en handlingsplan för att utveckla besöksnäringen med hjälp av varumärket Dan Andersson. Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett eftersom de bedrivs ett utvecklingsarbete kopplat till varumärket Dan Andersson.

  Karl Gustav Nilsson (KP) föreslår också i en motion att införa lokal mat i kommunens kök. Detta ansågs av fullmäktige vara tillgodosett. En andra punkt om att göra en plan för att tillhandahålla mark för att stödja etableringen av nya producenter avslogs.

  Frågor om gruvlavar

  Fredrik Trygg (SD) har i en interpellation ställt frågor om framtiden för Grängesbergs gruvlavar, framför allt som landmärken, till Ludvika kommunfastigheters ordförande Ingvar Henriksson (S). Denne ger som svar bland annat att en mängd faktorer styr gruvlavarnas framtid och att en renovering förutsätter en finansiering.

  Hans Gleimar hade lämnat in en interpellation ställd till Leif Pettersson gällande ombyggnaden av gågatan, Storgatan. Svaret kommer på nästa fullmäktige.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 08 sep 2020

  Uppdaterad: 08 sep 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.