Nyhet

  Framsidan av Stadshuset under dräneringsarbetet.

  Framsidan av Stadshuset under dräneringsarbetet.

  Konsultutredning om Stadshusdräneringen klar

  Konsulten Ramboll har granskat masshanteringen i samband med dräneringsarbetet vid Ludvika stadshus. Konsultens slutsats är att ”mängden inköpt fyllnadsmaterial mycket väl faller inom ramen för vad som kan förväntas i den här typen av projekt.”.

  Rambolls uppdrag bestod i att utreda om mängderna fyllnadsmaterial som angivits i projektet kan antas vara rimliga. Utredaren har granskat avrop, fakturor, byggmötesprotokoll, offerter från entreprenörens underleverantörer samt ritningar och foton.

  Mindre massor

  Utredningen visar att ”mindre massor har använts i verkligheten än vad som beräkningsmässigt kan antas för de schakt och fyllnadsarbeten som har utförts.” Det beror i sin tur på närheten till riksväg 50, där det inte varit möjligt att ta bort sådana schaktmassor som projekterats.

  – Vi kan konstatera att prislappen blev en annan under resans gång eftersom projektet utökades, vilket är helt rimligt. Vi kan också konstatera att det finns en rimlighet i den mängd grus som gått åt, säger Ludvika kommunfastigheters vd Ulf Rosenqvist.

  Fakta på bordet

  – Jag efterfrågade fakta på bordet vad gäller stadshusdräneringen. Det har vi fått nu via den externa utredning som vi tagit emot under eftermiddagen i dag. Utredningen visar tydligt på att det inte finns några misstankar om oegentligheter, säger kommundirektör Maria Skoglund.

  Rapporten i sin helhet kan du ladda ner här.Word

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 07 okt 2020

  Uppdaterad: 08 okt 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.