Nyhet

  Kommunens delårsrapport – det finansiella målet kommer att uppnås

  Delårsrapporten som avhandlades på kommunfullmäktiges sammanträde visar att det finansiella målet kommer att uppnås.

  Prognosen för helåret 2020 tyder på ett överskott på 2,4 procent, eller 43 miljoner kronor. Resultatet beror främst på att Ludvika kommun har fått 40 miljoner kronor mer i generella statsbidrag och utjämning, främst kopplat till covid-19.

  Positiv avvikelse

  Den positiva avvikelsen på 9 miljoner kronor mot budgeterat resultat uppstår därmed trots 11 miljoner kronor i lägre skatteintäkter än budgeterat till följd av coronautbrottet och trots att nämnderna i år väntas förbruka 21 miljoner kronor mer än sina tilldelade driftmedel.

  Fullmäktiges finansiella mål anger att resultatet för kommunen efter finansiella poster ska vara minst 34,2 miljoner kronor, eller två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Överskott behövs bland annat för att finansiera investeringar och som en buffert för att möta oförutsedda händelser.

  Pandemin påverkar

  Både verksamheter och ekonomi har i år starkt präglats av pandemin och vi är fortfarande mitt i den. Osäkerheten är därför stor i de prognoser som lämnas.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 03 nov 2020

  Uppdaterad: 03 nov 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.