Nyhet

  Kort från kommunfullmäktige

  På måndagen kommunfullmäktige avhandlades bland annat sex motioner, om bland annat skola, digitalisering och att underlätta för ekonomiskt utsatta barnfamiljer.

  Först delades integrationspriset ut till Patrik Karlsson, som representerade Ketsui Karate. Motiveringen lyder: "Ludvika kommuns integrationspris tilldelas Karateklubben Ketsui Karate DO Ludvika för att deras verksamhet spänner över alla gränser. I klubben tränar tjejer och killar i en mångkulturell mix i olika åldrar och alla får samma förutsättningar att mötas där det stora intresset är karate.”

  Urval av ärenden

  Här är ett urval av de ärenden som avhandlades. Protokollet, med fullständiga handlingar, finns tillgängligt från måndag 9 november på Ludvika kommuns hemsida.

  Sarah Hjälm och Yngve Thorné (C) föreslår i en motion att Ludvika kommun genomför försök med mer fysisk rörelse i en klass, gör studiebesök till Borlänge för att ta del av deras motsvarande projekt, samt sprider erfarenheter från Lorensbergaskolans pulsprojekt. Kommunfullmäktige avslår två av punkterna och anser att den sistnämnda är tillgodosedd.

  Digitalisering

  Åsa Wikberg (MP) föreslår i en motion att kommunen tar fram en kommunövergripande digitaliseringsstrategi. Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd i och med det arbete som påbörjats i den gemensamma servicenämnden för IT.

  Fredrik Trygg (SD) föreslår i en motion att kommunstyrelsen hemställer till Migrationsverket att Marnäs och Ludvika gård ska undantas från asylsökandes möjligheter att få dagersättning för att bo i eget boende. Fullmäktige avslår motionen med hänvisning till att Ludvika kommun inte finns med bland de kommuner som regeringen pekat ut och som har den typen av sociala och ekonomiska utmaningar.

  Nolltaxa

  Lars Handegard (V) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att införa nolltaxa i förskolan, kulturskolan och för babysim och simskola för ekonomiskt utsatta barnfamiljer. Fullmäktige avslår motionen.

  Frågan har behandlats av social- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Vad gäller förskolan, delar social- och utbildningsförvaltningen inte motionens premisser. Kultur- och fritidsnämnden meddelar via förvaltningen att en diversifierad avgift inte kan hanteras administrativt i badkassan.

  Minskat matsvinn

  Aron Knifström (MP) föreslår i en motion att kommunen inför ”KliMATlåda”; ett koncept för minskat matsvinn. Fullmäktige anser att förslaget är tillgodosett, då det som föreslås håller på att införas.

  Aron Knifström (MP) föreslår i en annan motion om att Ludvika kommun inte bör investera i bolag inom fossilbränslebranschen. Fullmäktige anser att motionen är tillgodosedd, eftersom merparten av det som föreslås kommer att regleras i kommande finanspolicy.

  Ett ärende handlade om Ludvika kommuns delårsrapport. Den berättar vi om i en specifik nyhet.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 03 nov 2020

  Uppdaterad: 03 nov 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.