Nyhet

  Kort från social- och utbildningsnämnden

  Här är ett urval av vad som beslutades på social- och utbildningsnämndens sammanträde under onsdagen.

  Budgetuppföljningen för individ- och familjeomsorgen, IFO, visar att verksamheten väntas kosta 18 miljoner kronor mer än budgeterat. Motsvarande uppföljning för förvaltningens utbildningsdel visar ett förväntat överskott om 4,1 miljoner kronor.

  Nämnden fastställde förslaget till fördelning av förvaltningens interna budget. Där framgår det att utbildningsdelen får kosta närmare 481 miljoner kronor och IFO 170 miljoner kronor.

  Svåra prioriteringar

  Det är en minskning jämfört med vad förvaltningen anser sig behöva. Den beror bland annat på kommunens strukturplan och på att statsbidragen för skolan minskar. Förvaltningen konstaterar att ”för såväl verksamhetsgrupp Förskola som Grundskola har påtagliga effektiviseringar och svåra prioriteringar varit tvungna att göras”.

  De svåra prioriteringarna beräknas leda till att totalt 30 tjänster försvinner. Det är visstidsanställda och vikarier som drabbas. I tjänsteskrivelsen beskrivs konsekvenser bland annat i form av sämre resultat, studiero och möjlighet till anpassad undervisning.

  Strukturplan

  Ett ärende handlade om ytterligare en strukturplan, som ska fördelas mellan nämnderna. Den medför att förvaltningens kostnader måste minska med ytterligare 3,4 miljoner kronor för utbildningsdelen och 459 000 kronor för IFO.

  Nämnden fick en rapport om ett projekt med målet att öka kvinnors integration i det svenska samhället. Utvärderingen visar att målet med daglig sysselsättning och kunskap om det svenska samhället har uppnåtts. Deltagarna vill fortsätta med daglig aktivitet eller studier och flera har fått ökat självförtroende och utveckling i svenska språket.

  Kvalitetsrapporter

  Förvaltningen redovisade kvalitetsrapporter för både förskola och skola. Där kan det nämnas att en nyhet i rapporteringen är att det går att följa betygsutvecklingen för enskilda åldersgrupper. En tydlig trend är att betygen per årskull tydligt förbättras under skoltiden, med undantag för en liten svacka mellan årskurs 6 och 7.

  Under rubriken lokalbehovsförändringar ger nämnden uppdraget till Ludvika kommunfastigheter att ta fram förslag på lokaler för ytterligare 90 förskoleplatser i centrala Ludvika för att minska barngruppernas storlek. Dessutom får bolaget uppdraget att utreda kostnaden för att göra om den så kallade skolträdgården på Lorensbergaskolan till undervisningslokal.

  Tackade personal!

  Social- och utbildningsnämnden tackade all personal för ett bra jobb under detta tuffa år och önskade god jul och gott nytt år.

  Det här är bara en del av det som nämnden avhandlade. Fullständiga handlingar finns på sidan Möten och protokoll.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 10 dec 2020

  Uppdaterad: 10 dec 2020

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.