Nyhet

  Sanktionsavgift för Ludvika kommun – här förklarar vi vad som har hänt

  Ett intensivt arbete pågår på Lyviksberget för att iordningsställa mark för Biltemas etablering. Ludvika kommun har i denna process missat att söka marklov för det pågående schaktningsarbetet.

  Det innebär att en sanktionsavgift faller ut. Det formella beslutet fattas i samband med Myndighetsnämnden miljö och byggs sammanträde i mitten av mars.

  I den här texten förklarar vi hur detta kunnat inträffa och vad det innebär.

  Vad har hänt?

  Miljö och bygg upptäckte i januari att det inte hade kommit in någon ansökan om marklov för arbetet på Lyviksberget, där Biltema ska etablera verksamhet. Plan- och bygglagen anger att man måste ansöka om marklov när man avsevärt ändrar höjdläget, om inte annat är bestämt i detaljplanen.

  En sanktionsavgift på 1,3 miljoner kronor blir konsekvensen av detta.

  Hur har det kunnat ske?

  Anledningen är att det har blivit ett missförstånd på kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningen mellan verksamhetsområdena planering och teknik och projekt. Verksamhetsområde planering ansvarar för planering av projekt och verksamhetsområde teknik och projekt ansvarar för utförandet.

  – Den här typen av fel ska naturligtvis inte ske. Det har brustit i kommunikationen i handläggningen mellan områdena, alltså det som brukar kallas den mänskliga faktorn. Till saken hör även att kommunen inte sålt iordningsställd mark vid något tidigare tillfälle och därmed finns inte konkreta checklistor att följa, säger kommundirektör Maria Skoglund.

  Vad innebär det för projektet?

  Området på Lyviksberget kommer att ställas i ordning och tidsplanen för detta bedöms inte behöva justeras.

  Vad händer med sanktionsavgiften som betalas till miljö och bygg?

  Medlen får tas från en post i kommunen och läggas in på en annan. Pengarna försvinner inte från kommunen. En översyn ska genomföras för hur dessa 1,3 miljoner kronor ska användas för att stärka vårt arbete framledes.

  Vad gör Ludvika kommun för att minimera risken för att något liknande inträffar igen?

  Just nu pågår ett omfattande förbättringsarbete inom vår projektorganisation. Målet är att Ludvika kommuns projekt ska bli tydligare och mer transparenta. Det säkerställer vi bland annat genom att införa en projektstyrningsmodell, samt anställa en projektstrateg.

  Med det sagt går det aldrig att garantera att misstag inte görs. Vi jobbar vidare med kompetensutveckling och rutiner för att risken för misstag ska bli så liten som möjligt.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 22 feb 2021

  Uppdaterad: 22 feb 2021

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.