Nyhet

  LUPP visar ungdomarnas syn på saker

  En stor andel av ungdomarna i Ludvika kommun är nöjda med sin fritid, skolan och ser överlag ljust på framtiden. Det visar den rykande färska Lupp-undersökningen.

  Lupp står för Lokal UPPföljning av ungdomspolitiken och är en enkät med frågor inom skola, hälsa, fritid, framtid, inflytande, alkohol och droger. MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) erbjuder alla kommuner att göra enkäten, som är frivillig.

  Ludvika gör den sedan 2005 varje år i årskurs 8 och i årskurs 2 på gymnasiet.

  Lupp är en mycket viktig del av det ungdomspolitiska arbetet, och vissa av frågorna mäts och redovisas i kommunens årsredovisning.

  Alla lupprapporter finns att läsa i sin helhet på ludvika.se/ung.

  Mycket positivt 2020

  • 89 procent som svarat på enkäten är nöjda med sin fritid.
  • 86 procent på gymnasiet är nöjda med skolan, dock bara 74 procent på högstadiet.
  • I jämförelse med rikssnittet är gymnasieungdomarna tydligt mer nöjda med skolmaten.
  • Andelen som anser sig ha möjlighet att föra fram sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen är högre än rikssnittet (22 procent).
  • Fler upplever också att de får påverka mer i skolan än rikssnittet, till exempel prov, skolans regler och grupparbeten.
  • 23 procent av högstadieungdomarna i årskurs 8 uppger att de besöker fritidsgårdarna minst en gång i veckan i jämförelse med 12 procent för riket.
  • 90 procent ser positivt på framtiden.
  • På frågan vad man helst skulle vilja göra efter gymnasiet så hamnar studera på högskola eller universitet på första plats, MEN på andra plats vill man jobba i Ludvika kommunen eller i en kommun i närheten.
  • Coronapandemin har gjort att möjligheten till sommar- eller extrajobb försämrats, liksom fritiden och skolsituationen.

  Förbättringsområden

  Det vi tydligt ser att vi måste bli bättre på är att:

  Utbudet i centrum lockar yngre, att unga vill vara med och påverka buss- och skoltider, att jobba mer med barnkonventionen och tydliggöra för både unga och vuxna vad den innebär.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 08 apr 2021

  Uppdaterad: 08 apr 2021

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.