Nyhet

  Frågor och svar om vattenledningen

  Här presenterar vi vad som händer i frågan om vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg. Dessutom svarar vi på några av de vanligaste frågorna kring projektet.
  Längst ner finns en länk till de handlingar som senast skickades till tingsrätten.

  Under 2012 genomförde Ludvika kommun en entreprenadupphandling gällande utbyggnad av en vattenledning till Grängesberg inklusive tryckstegringsstation i Östansbo och en reservoar vid Parkskolan i Grängesberg.

  Upphandlingen var uppdelad i fyra olika anbudsområden varav NCC lämnade det fördelaktigaste anbudet av fyra inkomna gällande anbudsområde ”Mark- och ledningsarbeten”, vilket är byggandet vattenledningen mellan tryckstegringen och reservoaren.

  Anbudet antas

  Tekniska nämnden beslutade den 7 juni 2012 att anta NCC:s anbud och i slutet av juni 2012 undertecknades ett entreprenadkontrakt mellan Ludvika kommun och NCC Construction Sverige AB.

  Kontraktsarbetena påbörjades i augusti 2012 och arbetena skulle vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning den 29 november 2013. Vattenledningen skulle därefter ha tagits i drift den 1 januari 2014.

  Uppfyllde inte kraven

  Provtryckningar under 2013 visade att ledningen inte uppfyllde de ställda kraven enligt entreprenadavtalet och kontraktsarbetena kunde därför inte färdigställas enligt tidplanen i entreprenadkontraktet.

  Ett antal åtgärder genomfördes under 2014 som inte dessa heller gjorde att ledningen uppfyllde de ställda kraven. Under november 2014 till februari 2015 utfördes slutbesiktning av vattenledningen.

  Slutbesiktningen påkallades av beställaren sedan NCC meddelat att ledningen skulle vara kontraktsenligt utförd, men trots detta inte anmält entreprenaden till slutbesiktning. Slutbesiktningen resulterade i att entreprenaden inte godkändes. I besiktningen påtalades ett stort antal besiktningsanmärkningar.

  Omläggning

  I december 2015 meddelade NCC att NCC genom felavhjälpande skulle lägga om ledningen enligt ursprunglig projektering. Våren 2016 påbörjade NCC felavhjälpandet genom att lägga en ny ledning.

  I slutet av 2016 upptäckte NCC läckage på den nya ledningen. Då avbröt NCC arbetena med felavhjälpandet och hävde ensidigt, den 13 april 2017, entreprenadkontraktet. Innan hävningen hann NCC lägga cirka 3,6 kilometer godkänd ledning.

  Frågor och svar

  Varför valdes rör av typen GAP?

  I den funktionsbeskrivning som togs fram för detta projekt valde Ludvika kommun tillsammans med Spendrups Bryggeri att trycka vatten från vattenverket i Östansbo till reservoaren vid Parkskolan utan mellanliggande reservoarer. Detta för att undvika en felkälla till försämrad vattenkvalité. Detta kräver ett högre tryck i ledningen än i ett normalt kommunalt vattenledningssystem.

  Valet av rörmaterialet glasfiberarmerad plast (GAP-rör) gjordes med hänsyn till Spendrups krav på vattenkvalitet, samt att rören är lättare att rengöra, diffusionstäta (släpper inte in olja i händelse av ett läckage i närheten av ledningen) samt att ledningen kan dimensioneras för det höga tryck, vilket framgår enligt förfrågningsunderlaget.

  GAP-rör kräver att förläggning av rören utförs med stor noggrannhet. Kommunen anordnade därför utbildning av NCC:s personal. Denna utbildning genomfördes såväl inför den ursprungliga läggningen som inför NCC:s felavhjälpande.

  Materialet är mycket beprövat och GAP-ledningar har lagts framgångsrikt under åtskilliga år i Sverige, Norge och andra länder.

  Vad är det som gör att ledningen inte är tät?

  I samband med att NCC ensidigt hävt entreprenadkontraktet, kunde kommunen göra egna undersökningar på vattenledningen. Under 2019 och 2020 utfördes undersökning av vattenledningen med bland annat filmning av delar som kommunen inte tidigare kunnat komma åt. Delar av ledningen grävdes fram och undersöktes.

  De undersökta sträckorna visar på hål, inläckage och utläckage, hoptryckta ledningar och tre sträckor som har fyllts igen utan att lägga tillbaka rören.

  Vad är syftet med vattenledningen?

  Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri ingick ett gemensamt ramavtal 2011 där respektive parts intresse av att bygga vattenledningen framgår. Spendrups har behov av att trygga nuvarande och framtida behov av vattenförsörjning till sin verksamhet i Grängesberg, samt att det då skapas kapacitet och möjlighet att tillgodose Grängesbergs samhälles reservvattenbehov.

  Varför har det tagit så lång tid?

  Efter att NCC ensidigt hävt entreprenadkontraktet 2017 fann Ludvika kommun ingen annan väg än att lämna in en stämningsansökan till Falu tingsrätt. 5 december 2018 lämnade Ludvika kommun genom sitt juridiska ombud in en stämningsansökan mot NCC Sverige. I den yrkar Ludvika kommun att Falu tingsrätt förpliktar NCC Sverige att betala 280 miljoner till Ludvika kommun. Tvisten mellan Ludvika kommun och NCC hanteras nu av Falu tingsrätt och Ludvika kommun råder inte över processen och dess tidplan.

  Ludvika kommuns intention är att fullfölja den överenskommelse som finns i form av det ramavtal som ingicks 2011 mellan Ludvika kommun och Spendrups Bryggeri, som innebär att en vattenledning byggs mellan Ludvika och Grängesberg.

  Inlaga till tingsrätten

  Här finns inlagan som lämnades till Falu tingsrätt 21 december 2020 Pdf, 2.7 MB..

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 04 jun 2021

  Uppdaterad: 04 jun 2021

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.