Nyhet

  Kort från fullmäktige — med budget och årsredovisning

  Måndagens fullmäktige avhandlade bland annat budgeten för 2022 och årsredovisningen för 2020.

  Vid föregående sammanträde återremitterade fullmäktige årsredovisningen för 2020. Revisorerna godkänner årsredovisningen med reservation. De anser att det finns viss osäkerhet i balansräkningen, bland annat kundfordringar till Spendrups.

  Fullmäktige beslutade enligt tjänstemannaförslaget. Det säger att ”årsredovisningen lämnar upplysning om verksamhetens utfall, finansiering och ekonomiska ställning i tillräcklig grad för att revisorerna kan föreslå fullmäktige att anta årsredovisningen. Med anledning av det ser kommunstyrelsens förvaltning ingen anledning att korrigera 2020 års årsredovisning.”.

  Lättläst version av årsredovisningen

  Därmed antogs alltså årsredovisningen. Nu finns den också som en populärversion på ludvika.se/arsredovisning. De finansiella överskottsmålen nåddes, men verksamhetsmålen nåddes inte.

  Överskottet blev 37 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,1 procent av skatter och statsbidrag. Målet var 2 procent.

  Varningssignal

  Samtidigt överskreds nämndernas budget, vilket enligt ansvariga tjänstepersoner kan ses som en varningssignal. Effektiviseringar och strukturförändringar kommer att krävas för att få ut mesta möjliga av varje skattekrona.

  2020 präglades så klart också starkt av pandemin. Praktiskt taget all verksamhet har behövt anpassas. Kommunen har fått ökade generella statsbidrag på grund av konjunkturnedgång samtidigt som kommunens nämnder haft ökade kostnader med avseende på pandemin.

  Budgeten

  Kommunens budget för 2022 med plan 2023-2024, beslutades. Ludvika kommun budgeterar ett ekonomiskt överskott för 2022 på 37 miljoner kronor, vilket innebär två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

  Kommunens totala investeringar budgeteras 2022 till 101,5 miljoner kronor.

  Driftbudgeten anger hur mycket av den totala ramen på drygt 1,8 miljarder kronor som fördelas till respektive nämnd (där beloppen är avrundade):

  Driftbudget

  Organisatorisk enhet

  Budget (kronor)

  Social- och utbildningsnämnden, skola/förskola

  516 miljoner

  Social- och utbildningsnämnden, social välfärd

  176 miljoner

  Vård- och omsorgsnämnden

  619 miljoner

  Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

  188 miljoner

  Västerbergslagens utbildningsförbund

  185 miljoner

  Kulturskolan

  9 miljoner

  Kommunstyrelsen

  115 miljoner

  Räddningstjänsten Dala Mitt

  35 miljoner

  Revisionen

  1 miljon kronor

  Strukturplan (effektiviseringar och kostnadsminskningar)

  -30 miljoner


  Investeringsbudget

  En av bilagorna till budgetärendet handlar om prioriterade investeringsprojekt. Här är ett urval (där summan anger vad projektet tilldelas under 2022):

  Urval av investeringar

  Område

  Summa

  Bostäder, Väsmanstrand

  3 miljoner kronor

  Bostäder, Hillänget

  2,5 miljoner

  Sanering, Väsmanstrand

  2 miljoner

  Nödutgång och hiss Sädesmagasinet

  1,3 miljoner

  Reinvesteringar gator

  8 miljoner

  Korsningen Snöåvägen-väg 50

  19,2 miljoner

  Gång- och cykelväg Jägarnäs

  5,4 miljoner

  Lekplatser

  2 miljoner

  Aktivitetsarenor

  2 miljoner

  Bredband

  6 miljoner


  Ansvarsfrihet

  Fullmäktige beviljade ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnder, gemensamma nämnder, stiftelser och förbund. Detaljerna kring detta finns i protokollet från sammanträdet.

  Handlingar

  Det här är bara ett urval av de ärenden som behandlades. Fullständiga handlingar finns på sidan Möten och protokoll. Där kommer också protokollet att finnas från 17 juni.

  Kontakta oss

  Ludvika kommun
  info@ludvika.se
  0240-860 00

  Publicerad: 08 jun 2021

  Uppdaterad: 08 jun 2021

  På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.