Nyhet

Kort från fullmäktige

Under måndagens kommunfullmäktige fattades beslut om bland annat huvudmannaskap för vägar i kommunens mindre orter. Dessutom föreslår fullmäktige att länsstyrelsen ändrar indelningen av ett antal valdistrikt.

Det här är ett urval av det som beslutades på fullmäktige. Fullständiga handlingar finns på sidan Möten och protokoll.

Huvudmannaskap för vägar

Fullmäktige upphävde ett antaget policybeslut från 2001 om att kommunen på sikt ska ta över ansvaret för väghållning i Grängesberg, Fredriksberg, Sunnansjö, Saxdalen, Grangärde, Nyhammar, Håksberg, Landforsen, Sörvik, Brunnsvik, Gonäs och Blötberget.

Samtidigt vidhöll man beslutet från 2007 där kommunen tog över huvudmannaskapet för de vägar i Grängesberg som tidigare sköttes av Grängesbergs vägförening.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden och dess förvaltning får i uppdrag att under 2021 påbörja framtagandet av bidragsregler och klassificering av vägar. Nämnden ska även ta fram en grov tidplan för genomförandet och komma med eventuella budgetäskanden för 2022 inför fullmäktigesammanträdet i november.

Frågor och svar

På sidan Ansvaret för vägarna i mindre orter ska ligga på vägföreningar har vi samlat frågor och svar kopplade till beslutet.

Fastställande av valdistrikt

Fullmäktige beslutade att föreslå korrigerar i fem av de sju valdistrikt i Ludvika kommun som har under 1 000 röstberättigade.

Enligt det beslut som nu har skickats till länsstyrelsen för fastställande delas Karlberg upp för att i stället ingå i distrikt Marnäs, Ludvika Ulrika och Näset. Björkås slås samman med Stallbacken och bildar Björkås-Stallbacken. Rävvåla slås ihop med Sunnansjö och bildar Sunnansjö-Saxdalen.

För Blötberget-Gonäs och Fredriksberg föreslås inga förändringar inför kommande val.

Enligt vallagen ska ett valdistrikt omfatta 1000–2000 röstberättigade. Finns särskilda skäl, till exempel att valdistriktet är geografiskt svårtillgängligt, får det ligga utanför intervallet.

Protokoll

Protokollet från fullmäktige finns på sidan Möten och protokoll från tisdag 28 september.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 21 sep 2021

Uppdaterad: 21 sep 2021

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.