Nyhet

Illustration över de planerade hyresrätterna på Knutsbo.

Privat aktör vill bygga hyreshus på Knutsbo

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden har godkänt ett förslag till markanvisningsavtal mellan Ludvika kommun och Glorious AB. Företaget ska utreda möjligheten att bygga hyresrätter på fastigheten Jasminen 1 på Knutsbo.

Faller utredningen och marknadsundersökningen väl ut avser man att bygga hyreshus i två våningar, totalt 42 lägenheter i varierande storlek. Lägenheterna fördelas över tre huskroppar.

Enligt avtalet ges bolaget ensamrätt att till och med sista februari 2022, med möjlighet till förlängning i högst sex månader, förhandla med kommunen om att köpa det aktuella området.

Priset för fastigheten är satt till en miljon kronor. En ändamålsenlig detaljplan finns redan, men är efterfrågan på hyresrätter god bekostar företaget en detaljplaneändring för utökad bruttoarea – vilket ger möjlighet att bygga ytterligare lägenheter.

Karta över fastigheten Jasminen 1.

Fastigheterna Jasminen 1 och Krolliljan 1 ligger i anslutning till varandra.

Bostadsrätter på Krolliljan

Sedan i våras har kommunen också ett markanvisningsavtal med Tre Masar Bostadsutveckling i Dalarna AB för fastigheten Krolliljan 1 på Knutsbo, direkt norr om Jasminen 1. Bolaget undersöker möjligheten att bygga bostadsrätter i form av parhus på Krolliljan.

Mer från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden

Markanvisningsavtalet för Jasminen 1 var med som ett ärende på kultur- och samhällsutvecklingsnämndens sammanträde den 23 september. Kallelser och protokoll från nämnden finns på sidan Möten och protokoll.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 28 sep 2021

Uppdaterad: 28 sep 2021

På www.ludvika.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.