Nyhet

Hjälp oss – placera kärlen rätt

Det förekommer i lite för många fall att sopkärl placeras på allmän platsmark – alltså utanför tomten.

Det medför stora bekymmer, inte minst när det är dags att snöröja.

Vi vill med andra ord be alla fastighetsägare att ställa kärlen på sin egen mark. Det underlättar mycket för oss.

Tack för hjälpen!

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 27 okt 2021

Uppdaterad: 27 okt 2021