Nyhet

Så här ska pengarna användas 2022

Fullmäktige beslutade på måndagen om en plan för kommunens ekonomi och verksamhet 2022. Här får du reda på hur pengarna vi får in ska användas, så att vi ger en god service i våra verksamheter och når våra mål.

Den löpande verksamheten får kosta 1,835 miljarder kronor och vi ska investera för 82 miljoner kronor. Det är också bestämt hur dessa totalbelopp ska fördelas till de olika nämnderna, som bedriver exempelvis skola, äldreomsorg och kultur.

Investeringar i sådant som vägar, anläggningar och ny teknik görs för att långsiktigt utveckla kommunen och verksamheterna till nytta för invånarna.

Fem mål

Vi har fem mål som visar vad vi satsar särskilt på, för att utveckla och förbättra vår kommun. Planen visar också vilka ambitionsnivåer vi har för målen, som bland annat handlar om betygen i skolan, antal arbetstillfällen i kommunen och hur många av våra fordon som körs på fossilfria drivmedel.

Vi räknar med att få in 1,879 miljarder kronor i skatt från invånarna och bidrag från staten. Men vi vill inte göra av med precis alla pengar i den löpande verksamheten. Det ska bli ett överskott på minst 38 miljoner kronor, vilket motsvarar två procent av intäkterna i form av kommunalskatt och generella statsbidrag. Överskott behövs för att finansiera investeringar och som en reserv för att möta oförutsedda händelser.

Investeringar

Ramområde

Belopp

Bostäder

10,7 miljoner kronor

Fastigheter

650 000 kronor

Fritid

450 000 kronor

Gata

7 miljoner kronor

Infrastruktur

35,2 miljoner kronor

IT, bredband med mera

13,5 miljoner kronor

Kultur

250 000 kronor

Mark

2,4 miljoner kronor

Park/Lek

3,5 miljoner kronor

Utbildning

5 miljoner kronor

Vård och omsorg

3 miljoner kronor


Effektiviseringar

För att långsiktigt klara välfärden behöver vi också jobba för att få ut mer service och insatser för skattepengarna. Enligt fullmäktiges beslut behöver verksamheterna under 2022 effektivisera den löpande verksamheten med motsvarande 30 miljoner kronor. Det kan handla om allt från dagliga förbättringar till nya arbetssätt och att utnyttja kompetens och ny teknik bättre. Även minskad sjukfrånvaro och ett ökat samarbete över gränser är aktuellt.

Läs mer

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 08 nov 2021

Uppdaterad: 11 nov 2021