Nyhet

Solviksskolan. Foto: Petter Cohen, Sweco.

Solviksskolan. Foto: Petter Cohen, Sweco.

Arkitekturpris till Solviksskolan

På torsdagen beslutade Sveriges Arkitekter Gävle-Dala att tilldela arkitekturpriset 2021 till Solviksskolan i Ludvika.
– Fantastiskt kul, säger Jan Hedberg, byggchef på Ludvika kommunfastigheter.

Plaketten.

Plaketten.

Vartannat år delas Sveriges Arkitekter Gävle-Dalas arkitekturpris ut till det bästa projekt inom områdena byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur, inredning, stadsbyggnadskonst eller fysisk planering.

Motivering

Den här gången går priset till Solviksskolan i Ludvika. Så här lyder juryns motivering:

”Solviksskolans byggande har föregåtts av ett omfattande programarbete. Skolan är skickligt och känsligt byggd utifrån platsen med hänsyn till vegetation och nivåer. Den håller hög klass på material, stor hänsyn till dagsljus och med fina rumsbildningar, färgsättning och konstnärlig utsmyckning. Skolgården är lummig och grön, inspirerar till lek och pedagogisk verksamhet. Miljön är trygg och skyddad från biltrafik och buller. Allt detta samverkar till en långsiktigt hållbar arkitektur av hög klass.”

Verksamheten delaktig

Solviksskolan stod klar i december 2018 och verksamheten flyttade in vårterminen därefter.

– Vi hade en process där verksamheten och de som ska förvalta byggnaden var delaktiga och det känns i hela skolan, den är välplanerad, säger Elisabet Bergman på Sweco i Falun, ansvarig arkitekt i projektet.

– Vi har jobbat med långsiktigt hållbara material och med att byggnaden ska landa i landskapet. Den är stor, men följer sluttningen och tar hänsyn till vegetationen, fortsätter hon.

Dagsljus

Byggnaden har en tydlig ”offentlig sida” mot gatan och en leksida mot barnens utemiljö.

– Dessutom har vi jobbat med dagsljus. Skolan har lågt sittande fönster, med fönsternischer som är gjorda för att man ska kunna krypa upp där, säger Elisabet Bergman.

Modern

Jan Hedberg, byggchef på Ludvika kommunfastigheter, fyller i:

– Ett annat av kriterierna var att det skulle vara en skola som går att bygga ut vid behov. Över huvud taget har vi försökt göra den så modern som möjligt. Det är en god innemiljö utifrån ljud och ventilation. Den är skofri och har solceller på taket.

Ändamålsenlig och inbjudande

Jessica Carlberg är verksamhetschef för skolan och följaktligen ansvarig för den verksamhet som bedrivs i Solviksskolan.

– Det är en väldigt modern skola med ändamålsenliga lokaler. Den är otroligt vacker utifrån val av färger och textilier. Den inbjuder verkligen – man har tänkt till, säger hon.

– Här har vi lokalmässiga förutsättningar att skapa goda pedagogiska möjligheter, med en variation av arbetssätt och metoder.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 03 dec 2021

Uppdaterad: 03 dec 2021