Nyhet

Utredning om internationell skola

Västerbergslagens utbildningsförbunds direktion (politiska ledning) har gett förbundschefen uppdraget att utreda förutsättningarna för att starta en internationell skola.

Skolan ska innefatta både förskola, grundskola och gymnasium. Internationell skola är definierad som en skola där utbildningen, istället för att följa den svenska läroplanen, bedrivs enligt ett annat lands läroplan eller en internationell läroplan.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 11 apr 2022

Uppdaterad: 11 apr 2022