Nyhet

Så här kan det se ut i trean på Knutsbo skola.

Så här kan det se ut i trean på Knutsbo skola.

Här får det digitala lärandet tummen upp

På Knutsbo skola gillar både elever och pedagoger att jobba digitalt. Att de dessutom är bra på det skadar förstås inte.

Naturvetenskap är läran om den fysiska världen. Vi lär oss saker om den genom att testa, experimentera och dra slutsatser.

Den här dagen undersöker årskurs 3 på Knutsbo skola vilka saker som är magnetiska. Till hjälp har de förstås ett antal föremål, men också sina datorer. Där sparar de alla dokument, kan gå tillbaka och se vad de har gjort tidigare och har man till exempel dyslexi kan man tala in sina resultat.

– Vi ser datorerna som en resurs. De ger en stor motiveringseffekt. Eleverna har lättare att skriva när de inte måste göra allt för hand, säger klassläraren Bente Staff Hagen.

Bara fördelar

Eleverna slutar inte helt att skriva för hand. Bente ser bara fördelar med att skolan börjar tidigt med datorer.

– Och när man blir äldre kommer man inte undan, konstaterar hon.

Hög kvalitet

I årskurs 1 tränar Laila Håkansson sina elever på läsförståelse. Barnen läser en berättelse på ett papper och svarar sedan på frågor om den på datorn.

Även Laila lyfter fram den digitala pedagogikens styrkor.

– Det eleverna producerar blir med så hög kvalitet. Och nu kan de koncentrera sig på innehållet. De skriver mycket mer nu och det är fantastiskt hur snabba de är på att lära sig.

Tilltalar de yngsta

Även barnen i skolans förskoleklass bekantar sig med Chromebooks och iPad. Att öppna dokument och skriva sitt namn kan så klart vara spännande och roligt för 6-åringar.

Läraren Anna-Maria Nyberg tycker att barnen tar in kunskaperna lättare och att de digitala hjälpmedlen tilltalar de flesta eleverna.

– Ju fler sätt man har att lära sig på, desto roligare blir det.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 25 apr 2022

Uppdaterad: 25 apr 2022