Nyhet

Bostadsrätter kan byggas på Magneten

Snart kan det byggas nya bostäder i Magnetenkvarteret i Ludvika. Kommunen och Sakofall Bostadsutveckling AB har tecknat ett markanvisningsavtal för del av fastigheten Magneten 1.

Tom Sakofall och hans bostadsbolag planerar att bygga tre bostadsrättshus i två våningar med fyra lägenheter i varje huskropp, totalt tolv lägenheter.

Enligt avtalet ges bolaget sex månaders ensamrätt att förhandla med kommunen om att köpa det aktuella området.

Priset sätts utifrån en extern värdering som görs när parterna muntligen kommit överens om att ingå köpeavtal.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 05 maj 2022

Uppdaterad: 05 maj 2022