Nyhet

Kommunalråd Leif Pettersson och lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren.

Kommunalråd Leif Pettersson och lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren.

Nytt medborgarlöfte mellan polisen och Ludvika kommun

Under måndagen skrev kommunalråd Leif Pettersson och lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren på ett nytt medborgarlöfte.

Medborgarlöfte är en del av polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

– Medborgarlöftet ska utgå från de lägesbilder och den aktuella statistik som finns, säger lokalpolisområdeschef Thomas Hellgren.

Samarbetet viktigast

Tidigare har punkterna varit fler och mer detaljerade. Men platser och företeelser förändras och därför har båda parter kommit till slutsatsen att det är bättre att fokusera på en bra samverkan med korta beslutsvägar.

Löftet bygger alltså på att polisen och Ludvika kommun ska göra saker i samarbete.

Löftets punkter

  • Polisen och kommunen ska samverka i kontinuerliga möten för en samlad lägesbild enligt Länsstyrelsen Dalarnas gemensamma modell för förebyggande arbete i samverkan (fas).
  • För att på bästa sätt skapa trygghet och förebygga brottslighet ska Polisens synlighet i Ludvika baseras på det underlag som finns tillgängligt via den gemensamma lokala lägesbilden och Polisens övriga underrättelser, relevant statistik och resursläge.
  • Polisen ska under medborgarlöftets löptid ha kontakter med fritidsgårdarna i kommunen.
  • Personal från socialtjänsten och Citygruppen ska nattvandra under riskhelger i Ludvika centrum och dess närhet. De ska jobba uppsökande och brottsförebyggande bland ungdomar.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 20 jun 2022

Uppdaterad: 20 jun 2022