Nyhet

Dags för SCB:s årliga medborgarundersökning

Ett brev kommer lastat! Med vadå? SCB:s medborgarundersökning. I år skickas enkäten till 1 200 slumpvis utvalda invånare i kommunen som är 18 år eller äldre.

Alla svar är värdefulla för att vi ska få en uppfattning om hur det är att leva och bo här. Undersökningen ger även svar på hur servicen fungerar och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

En av frågorna rör tillgången till kommunal service utanför centralorten. Där visade förra årets enkät att vi kan bli bättre. Ett exempel på vad som har gjorts sedan dess är tillkomsten av Mötesplats Fredriksberg, ett pilotprojekt där privatpersoner och företagare kan möta kommunen och få hjälp med olika ärenden närmare hemmet eller arbetsplatsen.

Tidigare resultat

I den öppna databasen Kolada kan man ta del av resultaten från förra årets medborgarundersökning.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 23 aug 2022

Uppdaterad: 23 aug 2022