Nyhet

Nytt nummer av Föreningslivsnytt

Det andra numret av Föreningslivsnytt är här!

Föreningslivsnytt, höst 2022

Klicka för att läsa numret.

Vi träffar draghundsektionen i IFK Grängesberg SK som förbereder sig för SM på Grotfallet. Hörkens bygdedansare berättar om det stora intresset för svensk bygdekultur och polskor.

Ideella odlingslottsföreningen Knutsbo-Lupinen visar upp oasen på Högberget. Astma- och allergiföreningen i Ludvika/Smedjebacken välkomnar fler barnfamiljer till sina aktiviteter.

Föreningslivsnytt kommer ut fyra gånger per år och finns att läsa på mötesplatser i kommunen. Tidningen publiceras även digitalt på ludvika.se/foreningslivsnytt.

Hörkens bygdedansare, längre version

Ibland räcker inte utrymmet i den tryckta tidningen till för att vi ska hinna berätta allt. Då publicerar vi en längre version här.

Bygdedansarna lär ut dans över hela världen

Vad är det med den svenska traditionella dansen som gör att människor runtom i hela världen lockas av den? Medlemmarna i Hörkens bygdedansare har en del av förklaringen.

Bygdedans innebär i det här sammanhanget främst polskor. Dansen kom från det kulturellt högt stående Polen till hovet i Sverige på 1500-talet, men spreds så småningom ut bland folket. Under 1800-talet dansades den av bönder till spelmansmusik. Danserna fördes vidare mellan generationer innan instruktionerna sedermera mer systematiskt hamnade på pränt i mitten av förra seklet.

Varje landskap, varje bygd, har sina egna danser. Säkerligen är det totalt ett hundratal som dansas av Hörkens bygdedansares närmare 40 medlemmar på söndagarna i Saxdalens gamla skola.

Vi träffar några av dem inför den här artikeln för att bena ut varför intresset för deras dans är stort – inte minst utanför landets gränser. Föreningen har rest och lärt ut dans i en mängd olika länder. Italien, USA, Norge, Holland, Irland, Japan och Danmark för att nämna några. Detta är kontakter föreningen återser, framför allt vid den så kallade Polskmärkesuppdansningen varje år då de internationella gästerna är många.

– Det sprids eftersom människor är intresserade av svensk bygdekultur och polskor. De skaffar sig svenska folkdräkter och lär sig spela fiol och nyckelharpa. Tillsammans blir det liksom ett helt ”kit”, berättar de.

Den svenska tretakten är dessutom helt unik, vilket förmodligen bidrar till det exotiska intrycket. Och uppdansningen ger tillfälle att dels premiera skickliga utövare samtidigt som den hjälper till att föra traditionen vidare.

Förutom själva dansen arrangerar föreningen resor till spännande besöksmål, eller för att se teater. Man hjälper också till att arrangera "Micksmäss Gammelmarken", som en del av Kopparbergs marknad. Där bjuds musik, dans, försäljning av gammaldags mat och hemslöjdsalster. Den ska vara lite av en tidsresa och alla knallar bär tidsenlig klädsel. Marknaden besöks av 10 000-tals personer varje år.

Medlemmarna kommer från närområdet; Vansbro, Falun, Borlänge, Söderbärke och Ludvika förstås. Det är den enda föreningen i regionen som specialiserats sig på polskor.

Pandemin har förstås satt käppar i hjulen, ännu mer än för många andra föreningar.

– Vi har haft digitala kurser, men det kändes lite konstigt, skrattar Susanne Björck.

Nu under hösten ser de dock fram emot att arrangera nybörjarkurser i fysisk form igen. Alla är välkomna och man behöver inte har några förkunskaper. Kurserna annonseras på hemsidan horkensbygdedansare.se och på deras Facebooksida.

En annan nyhet är den lokal som föreningen nyttjar i det som tidigare var Saxdalens skola. Där får man också en närmare koppling till Saxdalingarna, som med sitt musicerande utgör en viktig samarbetspartner.

Tillsammans med Sunnansjö hembygdsförening har de väckt liv i dans- och spelmansstämman i Sunnansjö. Det är naturligtvis ännu ett sätt att göra en kulturgärning för Bergslagens dans- och musiktradition.

Det är med andra ord en livfull förening som skänker medlemmarna stor glädje. Det är också förklaringen till att flera av dem reser relativt långväga för att vara med.

– Vi har väldigt roligt, men försöker så klart vara seriösa också. Vill man bredda sitt dansintresse så är det här ett utmärkt sätt.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 08 sep 2022

Uppdaterad: 08 sep 2022