Nyhet

Start för ny etapp och slutlig asfaltering – arbetet vid Jägarnäsvägen fortsätter

På onsdag inleds arbetet med den femte etappen av Jägarnäsvägen (se karta intill). Samtidigt närmar sig färdigställandet för de första tre etapperna.

Entreprenören AEB sätter in ytterligare manskap för att påbörja arbetet med etapp fem, det vill säga sträckan mellan Snöåvägen och Kronvägen. Arbetet innebär att halva vägbredden behöver stängas av.

Vi missade att kommunicera den förra avstängningen direkt till de boende och beklagar detta. Hädanefter ska vi se till att berörda får en lapp i brevlådan.

Vibrationsmätare

Vissa fastighetsägare har liksom vid de tidigare etapperna fått vibrationsmätare uppsatta på sina hus. Dessa gör att arbetsledningen får en signal så fort gränsvärden överskrids.

Ny brunn

Nästa tisdag, 20 september, anläggs en ny brunn vid den första etappen. Den ska ta hand om vatten som det har visat sig att befintlig brunn inte gör. Vägen hålls öppen, men arbetet kommer att medföra viss trafikpåverkan.

Asfaltering

Samma dag förbereds inför asfaltering. Och 21-22 september kommer sedan sträckan från Jägarnäsbadet till Råtallsvägen att få så kallad toppbeläggning. Därefter återstår bara besiktning innan etapperna ett till tre är helt klara.

Under asfalteringen kommer det att vara trångt längs sträckan.

Läs mer

Läs mer om projektet på sidan Ombyggnation Jägarnäsvägen.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 13 sep 2022

Uppdaterad: 13 sep 2022