Nyhet

Så upplever ni cykling i Ludvika kommun

Tack alla ni som tyckte till om hur det är att cykla i Ludvika kommun! Vi hamnade på plats 19 av 115 deltagande kommuner i Cyklistvelometern 2022.

Viktigast är att ni hjälpt oss ge en bild av vad som funkar bra och mindre bra.

Bra och mindre bra

Bland det som ni som svarade är mest nöjda med finns skyltningen, cykelparkeringar och miljön kring cykelvägarna.

Mindre nöjda är ni med tryggheten för barn som cyklar, möjligheterna att ta med cykeln på kollektivtrafik och att cyklister och fotgängare kommer i konflikt med varandra.

53 procent tycker att Ludvika generellt är en bra cykelkommun, medan 17 procent inte tycker det (övriga svarar ”varken eller”).

Läs mer

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 27 okt 2022

Uppdaterad: 27 okt 2022