Nyhet

Beslut om ändrade avgifter för tillsyn

Under 2023 kommer de med verksamhet inom miljöbalkens område att få ett beslut om ändrade avgifter. Här kan du läsa mer om vad det innebär.

Kommunfullmäktige i Ludvika har antagit ett nytt sätt att beräkna avgifter kopplade till tillsyn enligt miljöbalken. Det följer den modell som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram. Syftet är att besluten om avgifter ska vara mer likvärdiga och enkla att förstå.

Det här berör ett flertal miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter.

Ny klassning

Dessa verksamheter kommer att klassas utifrån de uppgifter som nämnden har. Klassningen avgör behovet av tillsyn, vilket i sin tur bestämmer vilken avgift verksamheten ska betala.

För de flesta kommer det här inte att innebära någon större skillnad jämfört med avgiften de betalar i dag.

Utskick

Klassningen meddelas verksamheten via ett utskick som innehåller ett förslag till beslut. Till det bifogas ett informationsblad där man kan läsa mer om vad som gäller (se även nedan). Verksamheten har sedan två veckor på sig att komma med synpunkter på klassningen (själva timavgiften är dock fastställd av kommunfullmäktige). I nästa steg skickas beslutet ut.

Våra handläggare svarar gärna på frågor om klassningen. Kontaktuppgifter finns i informationsbladet i länken nedan.

Läs mer:

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 04 jan 2023

Uppdaterad: 10 jan 2023