Nyhet

Vattenledningen: Svar från Spendrups

Spendrups har nu inkommit med ett svar kring hur de ställer sig till de delarna som har tagits i anspråk kopplat till projektet med vattenledningen.

Under tisdagen informerades kommunstyrelsen om svaret från Spendrups. Svaret föranleddes av en skrivelse som skickades till Spendrups i höstas, där Ludvika kommun redogör för sin syn på de ekonomiska frågorna i relation till vattenledningen mellan Ludvika och Grängesberg.

– Vi skrev att vi ville ha svar senast i går och det fick vi. Nu ser vi att vi inte är överens om beloppen och därför behöver vi arbeta vidare för att bli överens. Dialogen med Spendrups fortsätter, säger kommundirektör Maria Skoglund.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 17 jan 2023

Uppdaterad: 17 jan 2023