Nyhet

Skogsgallring norr om Hammarbacken

Under vårvintern 2023 genomför Ludvika kommun gallring i skogsområdet norr om Hammarbacken.

Det aktuella området är markerat med mörkgrönt på bifogad karta. Passera området med försiktighet under avverkning!

Stigar i området kan tidvis ha begränsad framkomlighet. Håll avstånd till arbetsmaskiner, riskavstånd är 60 meter. Arbetet bedrivs normalt dagtid, måndag–fredag.

För mer information, kontakta skogsförvaltare Bert Pilo på 0240-861 08 eller bert.pilo@ludvika.se.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 21 mar 2023

Uppdaterad: 21 mar 2023