Nyhet

Information rörande Milan

Den 28 augusti beslutade vård- och omsorgsnämnden att avsluta insatsen särskilt boende med hemtjänst på Milan. Vad innebär då detta?

Jo, för att i dag kunna bo på Milan behövs ett biståndsbeslut som fattas av en biståndshandläggare enligt Socialtjänstlagen.

Utifrån att vård- och omsorgsnämnden har fattat beslut om att avsluta insatsen ”särskilt boende med hemtjänst” så kommer Ludvikahem att göra Milan till ett seniorboende där den som är 65 år eller äldre har möjlighet att flytta in.

Det innebär att fler medborgare får möjlighet att flytta till Milan då inget biståndsbeslut krävs.

Vi hjälper

För de hyresgäster som i dag bor på Milan och har hjälp av hemtjänsten sker ingen förändring. Hemtjänstinsatserna fortsätter att utföras som vanligt.

Är det någon som i dag bor på Milan och har behov av särskilt boende kommer förvaltningen att hjälpa till så att den blir erbjuden en lägenhet på något av nämndens övriga särskilda boenden.

Restaurangen och allmänna utrymmen kommer att finnas kvar.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 08 sep 2023

Uppdaterad: 08 sep 2023