Nyhet

Frågor och svar om Milan

Det särskilda boendet med hemtjänst på Milan blir seniorbostäder 65+. Här följer frågor och svar om förändringen.

När sker förändringen?

Målet är att allt ska bli klart under 2024, men för den enskilda hyresgästen beror det på vilket biståndsbeslut man får. Vissa kommer att vilja bo kvar i sina lägenheter i den nya formen, medan andra kommer att vilja byta till en annan boendeform.

Vad gäller själva lägenheterna, så kommer LudvikaHem succesivt att ta över dem och omvandla dem till seniorbostäder 65+.

Vad är seniorbostäder 65+?

LudvikaHem beskriver sina seniorbostäder 65+ så här: ”Seniorbostäder är vanliga hyresrätter, men med extra god tillgänglighet, så som till exempel hiss samt rymliga badrum. Fördelen med att bo i ett hus med bara jämnåriga är att det ofta blir en fin gemenskap samt att det är tyst, lugnt och känns tryggt.”

Hur många hyresgäster omfattas av förändringen?

På Milan finns 59 lägenheter, varav 36 är uthyrda.

Vad innebär förändringen?

Förändringen innebär att det särskilda boendet med hemtjänst på Milan blir seniorbostäder 65+ (se ovan). Där kan man bo som i vilken lägenhet som helst och fortsatt ha hemtjänstinsatser. Skillnaden är att det inte längre kommer att vara ett särskilt boende, vilket innebär att man inte behöver ha ett biståndsbeslut för att bo där. Man hyr helt enkelt av LudvikaHem, på samma sätt som andra lägenheter.

Förändringen innebär också att läkare inte går ronder i huset, liksom att den stationära nattpersonalen inte finns kvar. Däremot kan man fortfarande få hjälp av nattpatrullen, men de är alltså inte stationerade i huset.

Man kan förstås fortfarande få insatser från hemtjänsten. Det styrs av det biståndsbeslut man får.

I dag finns hemtjänstpersonal stationerad i huset. När förändringen träder i kraft kommer hyresgäster med hemtjänstinsatser att tillhöra hemtjänstområde Norra.

Vad händer med restaurangen?

Det kommer att finnas lunchservering i restaurangen på Milan.

Vilket är nästa steg för mig som bor där?

Alla hyresgäster på Milan, som alltså har biståndsbeslut om särskilt boende med hemtjänst, kommer att få ett personligt besök av en av våra biståndshandläggare. Handläggarna kommer att ta kontakt med hyresgästerna under året för att boka in ett hembesök.

Vid hembesöket kommer biståndshandläggarna tillsammans med hyresgästen att bedöma vilken omvårdnadsinsats som är lämplig framåt. Behovet kan ha förändrats sedan nuvarande insats beviljades.

Om hyresgästen och handläggaren kommer fram till att hyresgästen har fortsatt behov av särskilt boende med hemtjänst (den form som Milan har haft fram till nu), vad händer då?

Då får man invänta plats på ett av de särskilda boenden med hemtjänst som vi har kvar. Dessa två är Ängsgården och Säfsgården. Om det inte finns någon plats där, får man bo kvar i sin lägenhet med de insatser man har, samtidigt som man inväntar plats.

Om hyresgästen och handläggaren kommer fram till att hyresgästen har behov av utökad hemtjänst eller en annan boendeform, vad händer då?

Ett alternativ är att bo kvar i sin lägenhet, med samma eller utökade hemtjänstinsatser (läs om den förändringen ovan).

Ett annat alternativ är att hyresgästen bedöms ha ett behov av mer omfattande omvårdnadsinsatser än vad som kan tillgodoses genom hemtjänst. Då finns särskilt boende med helinackordering eller särskilt boende med demensinriktning. Hyresgästen måste alltid själv ansöka om utökade insatser eller annan boendeform, vilket kan göras i samband med hembesöket av en biståndshandläggare.

Kommer gruppaktiviteter som lättgympa och bingo att fortsätta?

Nej. Från 1 januari 2024 kommer inga gruppaktiviteter att hållas av personalen.

Om jag har behov av sociala aktiviteter, hur gör jag då?

Om du har behov av sociala aktiviteter, kan du ansöka om detta hos biståndsenheten.

Varför görs den här förändringen?

Det finns en minskad efterfrågan på den här boendeformen. Ludvika kommun är en av få som har den kvar. I skrivande stund har Milan 24 tomma lägenheter.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 06 okt 2023

Uppdaterad: 06 okt 2023