Nyhet

Förhandlingar med Spendrups fortgår

Kommunstyrelsen fick under tisdagen information om förhandlingarna med Spendrups.

Vid kommunstyrelsens sammanträde i dag, 5 december 2023, lämnade Ludvikas ombud Peter Savin information om de pågående förhandlingarna med Spendrups om de för Ledning 2 ianspråktagna kostnaderna.

Under senhösten har en utredning inletts om Spendrups framtida behov av vatten och hur detta kan tillgodoses. Detta innebär att omfattningen av blivande avtal mellan Ludvika och Spendrups har utökats i väsentlig omfattning och även kommer att omfatta omhändertagandet av Spendrups avloppsvatten och en anpassning av VA-taxan.

Den tekniska utredningen väntas blir klar under våren och först därefter blir det aktuellt att slutföra avtalsförhandlingen mellan Ludvika och Spendrups.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 05 dec 2023

Uppdaterad: 05 dec 2023