Nyhet

Nya bostäder planeras på Stora Hillänget

Nu har kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutat att anvisa mark till Sakofall Fastigheter AB på Stora Hillänget. Företaget vill bygga 32 hyres- eller bostadsrätter fördelat på åtta tvåplanshus.

Bilderna ovan visar området med det nyanlagda vägavsnittet, samt Sakofall Fastigheters skiss med huskropparnas placering (observera att bilden inte nödvändigtvis återger den slutliga utformningen). Vägarna kommer att asfalteras efter att bostäderna är byggda.

Sedan tidigare har Ekeblad Bostad anvisats en annan del av Stora Hillänget (Ludvika 6:22). Sakofall Fastigheter har fått markanvisning för del av fastigheten Ludvika 6:21, samt Ludvika 6:25.

Urvalsprocessen

Under våren 2023 bjöd Ludvika kommun in byggaktörer för att lämna bidrag till utvecklingen av Stora Hillänget. Efter utvärdering av inkomna förslag valdes Sakofall Fastigheter AB för att gå vidare med ett markanvisningsavtal.

Avtalet innebär att bolaget får ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av området under perioden 7 juni 2024 till 6 juni 2025. Under denna tid ska bolaget undersöka förutsättningarna för byggnation enligt detaljplanen och träffa avtal om marköverlåtelse.

Marken är sanerad efter tidigare verkstad på platsen.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 31 maj 2024

Uppdaterad: 31 maj 2024