Nyhet

Inga åtgärder på Väsmanstrands grusyta

På grund av det ekonomiska läget kommer vi inte att kunna göra de åtgärder vi har planerat på grusytan vid Väsmanstrand för att kunna tillåta olika aktiviteter där.

Vissa aktiviteter kommer att kunna tillåtas ändå, men en individuell bedömning behöver göras varje gång. Generellt kan det sägas att aktiviteter som inte innebär att man rör om för mycket i gruset och att man endast tillbringar kortare stunder på platsen, kan godkännas. Vår bedömning är att det inte utgör någon fara för hälsan att vistas på Väsmanstrands grusyta kortare stunder.

Kontakta oss

Ludvika kommun
info@ludvika.se
0240-860 00

Publicerad: 10 jun 2024

Uppdaterad: 10 jun 2024